Flere oppsøker landets overgrepsmottak

Flere overgrepsmottak opplever økt pågang av folk som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

overgrepsmottak

Flere oppsøker overgrepsmottakene. Økt fokus i media kan ha skylden, mener flere av dem.

Det nye felles overgrepsmottaket for Aust- og Vest-Agder åpnet 1. april i år, og på fem måneder har de hatt like mange pasienter som i hele fjor.

– Det har vært en stor økning i pasientene som har oppsøkt overgrepsmottaket, bekrefter koordinator ved overgrepsmottaket, Marie Dahl Gundersen overfor NRK.

Tror mediefokus er årsaken

Siden 1. april har overgrepsmottaket fått inn 53 pasienter fra begge Agder-fylkene. Dahl Gundersen vet ikke hvorfor det har vært en så stor økning de siste månedene, men tror medias fokus på seksuelle overgrep kan være noe av forklaringen.

Marie Dahl Gundersen

Sykepleier og koordinator ved mottaket, Marie Dahl Gundersen, kan fortelle at flertallet av pasientene som oppsøker overgrepsmottaket er yngre kvinner.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Vi har hatt et mål om å gjøre oss synlige for at folk skal vite hvor vi holder til. Det er mye fokus i media om seksuelle overgrep om dagen, og det gjør nok at flere oppsøker hjelp, sier hun.

Det var også mange som fryktet at det ville bli færre fra Aust-Agder som oppsøkte hjelp når det nye overgrepsmottaket ble opprettet i Kristiansand, men det motsatte har blitt tilfelle.

Flere bekrefter økning

Fra januar til mars hadde overgrepsmottaket i Arendal ingen pasienter, mens Kristiansand hadde åtte. Etter at det nye, felles overgrepsmottaket åpnet, har pasientene strømmet til fra begge fylker.

Til tross for stor pågang, er det nok fortsatt store mørketall, mener Dahl Gundersen.

Hos overgrepsmottaket på Førde Sentralsjukehus har de i likhet med Sørlandet sykehus hatt en vesentlig økning i antall henvendelser.

Katja Nielsen ved Overgrepsmottaket

Katja Nielsen ved Overgrepsmottaket på Førde Sentralsjukehus.

Foto: Inger Johanne Ruset / NRK

– Frem til nå i år har vi mottatt flere henvendelser enn vi gjorde i hele fjor, opplyser leder Katja Ann Nielsen til NRK.

Også i Oslo har pågangen vært større de siste månedene.

Avdelingsleder ved overgrepsmottaket i Oslo, Stine Wågsås, kan fortelle at det fra juni også har vært en økning henvendelser hos dem.

– Overgrepsmottaket er i utgangspunktet glad for økningen når det bidrar til flere henvender seg til oss hvor de blir ivaretatt og får tilbud om ivaretakelse og oppfølging, sier Wågsås.