Flere nye søknader om dagpenger

Det er 661 personer som har søkt om dagpenger i løpet av onsdagen i Agder. Totalt har det kommet inn 13 707 søknader om dagpenger i fylket.