Hopp til innhold

Flere narkotikasaker - og flere dyrker hjemme

For første gang har det vært over ett tusen narkotikasaker i Agder i årets seks første måneder, ifølge tall fra Kripos.

Dyrka cannabis i hagen

Hasj er aller mest synlig på narkotikastatistikken, og politiet viser til at flere dyrker cannabis selv. (Arkivfoto.)

Foto: Politiet

Det har vært rekordmange narkotikasaker på Sørlandet første halvår i år.

Det har vært 1 011 saker. Antallet har økt jevnt de siste årene. I første halvår av 2007 var det 530 saker på Sørlandet.

Tallene omfatter saker både fra politiet og tollvesenet.

Dyrker mer hjemme

De fleste sakene gjelder cannabis – hasj, marihuana og cannabisplanter.

Dyrka cannabis i hagen

Beslaglagte cannabisplanter i Lyngdal i sommer.

Foto: Politiet

Antall hasjbeslag har ligget stabilt de siste årene, men Kripos har registrert en stor økning i antall beslag av marihuana og cannabisplanter.

– Det er grunn til å tro at innenlandsproduksjon forklarer mye av denne endringen, heter det i halvårsrapporten.

Beslagene av slike planter har økt med 24 prosent siden i fjor.

Øker i hele landet

I hele landet ble det registrert 16 405 narkotikasaker i første halvår, og det er en økning på 9 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningens forklares med mer innførsel av narkotika, samt økt kontroll og innsats både fra politi og tollvesen.

Rundt 67 prosent av sakene er mindre saker som avgjøres med forelegg.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 2,01 kr
Dyrest kl. 18 2,74 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %