NRK Meny
Normal

Flere narkotikasaker - og flere dyrker hjemme

For første gang har det vært over ett tusen narkotikasaker i Agder i årets seks første måneder, ifølge tall fra Kripos.

Dyrka cannabis i hagen

Hasj er aller mest synlig på narkotikastatistikken, og politiet viser til at flere dyrker cannabis selv. (Arkivfoto.)

Foto: Politiet

Det har vært rekordmange narkotikasaker på Sørlandet første halvår i år.

Det har vært 1 011 saker. Antallet har økt jevnt de siste årene. I første halvår av 2007 var det 530 saker på Sørlandet.

Tallene omfatter saker både fra politiet og tollvesenet.

Dyrker mer hjemme

De fleste sakene gjelder cannabis – hasj, marihuana og cannabisplanter.

Dyrka cannabis i hagen

Beslaglagte cannabisplanter i Lyngdal i sommer.

Foto: Politiet

Antall hasjbeslag har ligget stabilt de siste årene, men Kripos har registrert en stor økning i antall beslag av marihuana og cannabisplanter.

– Det er grunn til å tro at innenlandsproduksjon forklarer mye av denne endringen, heter det i halvårsrapporten.

Beslagene av slike planter har økt med 24 prosent siden i fjor.

Øker i hele landet

I hele landet ble det registrert 16 405 narkotikasaker i første halvår, og det er en økning på 9 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningens forklares med mer innførsel av narkotika, samt økt kontroll og innsats både fra politi og tollvesen.

Rundt 67 prosent av sakene er mindre saker som avgjøres med forelegg.