NRK Meny
Normal

Flere mister jobben og blir arbeidsledige

Aust-Agder har landets høyeste arbeidsledighet og i Vest-Agder har det vært en økning i antall arbeidsledige siste måned på 12 prosent. Det viser ferske arbeidsledighetstall fra Nav.

Arbeidsledighet

Køene blir stadig lengre av arbeidsledige som søker jobb.

Foto: Meek, Tore, Tore Meek / SCANPIX

Aust-Agder har den høyeste arbeidsledigheten i landet med 3,9 prosent.

NAV-direktør Hilde Høynes i Aust Agder anbefaler arbeidsledige å søke seg til andre fylker for å få en jobb.

Hilde Høynes

Nav-direktør Hilde Høynes må registrere at Aust-Agder har landets høyeste ledighet.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Aust Agder har nå landets høyeste ledighet. Det er fortsatt næringene industri og bygg og anlegg hvor det er flest ledige. Det er viktig at den enkelte arbeidsledige søker bredt både yrkesmessig og geografisk. Det er fylker med lav ledighet og høyere etterspørsel etter arbeidskraft hvor det kan være muligheter for å få arbeid i perioder. Den enkeltes posisjon i forhold til fremtidige jobber kan styrkes ved at man har vist yrkesmessig og geografisk fleksibilitet, sier Høynes i en pressemelding.

Bykle kommune har lavest ledighet i fylket med 1,1 prosent. Deretter følger Valle kommune med 1,2 prosent og Bygland og Iveland med 1,4 prosent.

Froland kommune har høyest ledighet i fylket med 4,8 prosent. Deretter følger Arendal og Grimstad med 4,4 prosent.

Økt arbeidsledighet i Vest-Agder

Det er nå 3300 personer i Vest-Agder som er helt uten arbeid og dette utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er en økning på 353 personer sammenlignet med juni.

Per Lund

Avdelingsdirektør i NAV Per Lund tror arbeidsledigheten vil stige ytterligere utover høsten.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– At ledigheten stiger i løpet av sommeren er normalt. Vi har altså en normal sesongmessig stigning i ledigheten, men tallene viser at den nok er noe sterkere enn normalt i år.

Det sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund i en pressemelding.

NAV Vest-Agder forventer at ledigheten vil stige ytterligere utover høsten.

Sammenligner man juli 2015 med julimåned for ett år siden, så er det 414 flere arbeidsledige i fylket, viser tallene.

Dette er en økning på litt over 14 prosent.

– 240 av disse kommer fra bransjene industriarbeid, ingeniør og ikt-arbeid, sier Lund.

Variasjoner i kommunene

I Vest-Agder er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand.

Her er det en ledighet på 4,0 prosent.

Så følger Flekkefjord med 3,9 prosent, Søgne med 3,7 prosent og Songdalen med 3,7 prosent ledighet.

Den laveste arbeidsledigheten i juli finner vi i Sirdal som har 1,2 prosent arbeidsledige.

Så følger Åseral med 1,3 prosent og Audnedal med 1,7 prosent ledighet.

Antall langtidsledige øker

Det er registrert 804 langtidsledige i Vest-Agder i juli.

Dette er 49 personer flere enn i juni 2015, og det er 97 flere enn for ett år siden.

De langtidsledige utgjør nå 24,4 prosent av alle ledige i Vest–Agder.

For hele landet er tilsvarende tall 26,0 prosent.

Antall offentliggjorte ledige stillinger i Vest-Agder var ved utgangen av juli 258 mot 557 ledige jobber ved utgangen av juni.

I Aust-Agder er tilgangen på ledige stillinger 312 i juli måned. I fjor var tilgangen på ledige jobber på 301 i samme periode.