Flere konkurser på Sørlandet

Flere bedrifter på Sørlandet har gått konkurs i løpet av årets seks første måneder, sammenliknet med første halvår i fjor.

Aust-Agder Tingrett

Flere bedrifter måtte slås konkurs i Aust-Agder første halvår i år.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

136 bedrifter gikk konkurs i Agder-fylkene i løpet av første halvår i år. For Aust-Agder er det en økning på nesten 18 prosent i forhold til samme periode som i fjor.

I Vest-Agder gikk antall konkurser tilbake med 5,2 prosent, viser ny statistikk fra Konkursregisteret.

Størst økning i juni

I juni var det i år 26 konkurser på Sørlandet. Det er en økning på henholdsvis 66,7 prosent i Aust-Agder og 55 prosent i Vest-Agder.

I hele landet økte konkurstallene for første halvår med 3,4 prosent, sammenliknet med første halvår i fjor. Juni hadde en økning på 9,1 prosent.

I løpet av årets seks første måneder ble det registrert 3177 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mens det tilsvarende tallet for første halvår i fjor var 3073.

Store forskjeller

Blant fylkene hadde Troms den største økningen, med 33,3 prosent. I Vestfold økte konkurstallene med 22,1 prosent, i Nord-Trøndelag med 18,8 prosent og i Oppland med 18,3 prosent.

Noen fylker hadde færre konkurser i første halvår. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 37,3 prosent, Nordland en nedgang på 15,7 prosent, Sør-Trøndelag en nedgang på 14,2 prosent.

For landet som helhet økte konkurstallene i juni med 9,1 prosent. Totalt ble det registrert 733 konkurser og tvangsavviklinger i juni i år, mens det i juni 2013 ble
registrert 672.

Det er betydelige variasjoner fra fylke til fylke. Troms hadde størst konkursøkning i juni, med 228,6 prosent.