Hopp til innhold

Flere kirker råtner

En stor andel av norske kirker har råteproblemer, noe som fort kan koste mye. Sørlandet er mest utsatt, og bare i Lindesnesregionen er hele ni kirker i faresonen.

Råteskader i Mandal kirke

Flere av kirkene i landet er i ferd med å råtne, viser en fersk rapport. Nå kalles det inn til krisemøter.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Vi måtte stenge kirken etter at vi ble advart om at taket kunne rase sammen ved mye vind eller store snøfall, sier kirkeverge i Lindesnes, Siri Gjerdsjø Risdal.

Kirken på Spangereid er en av Sørlandets eldste, og den murte delen har stått siden 1100-tallet.

– Dette er kanskje første gang kirken blir stengt siden 1100-tallet, sier Frans Arne Stylegar, som er arkeolog og by- og arealplanlegger hos Multiconsult.

Kirker på Sørlandet råtner på rot, det viser tilstandsrapporten over norske kirker, som oppdateres hvert fjerde år. Aller verst stilt er det, i det som etter hvert blir storkommunen Lindesnes. Her er hele ni kirker i faresonen.

Krisemøte

I en av fire kirker er ytterveggende i utilfredsstillende tilstand, og nesten halvparten problemer med fukt eller råte i vinduer, viser en fersk tilstandsrapport over norske kirker.

Nøkkeltallsrapport

Tall fra KA viser at 1 av 4 kirker i Norge har en utilfredsstillende tilstand på ytterveggene.

Rapporten viser en dramatisk økning i antall kirker som er alvorlig ødelagt av råte. Mandal og Lindesnes ligger dårligst an, og på kirkekontoret i Lindesnes har de nå hatt krisemøte, for å drøfte de store utfordringene.

– Vi har fått noen antydninger på kostnader, det kan bli cirka åtte til ti millioner kroner per kirke. Men erfaringen er at tallet gjerne øker etter hvert som ting blir avdekket, sier Risdal.

Hver enkelt kommune skal i henhold til kirkeloven ta vare på kirkene sine. Det kan bli en utfordring i den nye storkommunen Lindesnes, med i alt ni kirker i faresonen.

Siri Gjerdsjø Risdal, Frans Arne Stylegar og Øystein Ramstad

Siri Gjerdsjø Risdal, Frans Arne Stylegar og Øystein Ramstad.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Jo dypere vi har gravd, jo mer har vi funnet

I Mandal har arbeidet med å berge landets største trekirke pågått i flere år.

– Det begynte for fire år siden. Da oppdaget vi at det var små ting nederst i våpenhuset, og jo dypere vi har gravd, jo mer har vi funnet, sier kirkeverge i Mandal, Øystein Ramstad.

Mandal kirke

I Mandal har arbeidet med å redde landets største trekirke kostet betydelig mer enn de først hadde regnet med.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Hva blir sluttregningen her?

– Det tør jeg nesten ikke tippe, men det er et anslag på 40-50 millioner kroner, sier han.

Førstkommende søndag er alle kirkevergene i landet kalt inn til møte med riksantikvar Jørn Holme.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 0,57 kr
Dyrest kl. 08 0,63 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %