Flere hundre sørlendinger kan snart stå uten inntekt

Flere hundre sørlendinger kan stå uten inntekt fra NAV etter at flere tusen personer har gått ut makstiden på arbeidsavklaringspenger.

NAV

Over to tusen personer på Agder har da gått ut makstiden for arbeidsavklaringspenger, og NAV jobber nå på spreng for å bestemme hvem som får innvilget uførepensjon og hvem som må ut i jobb.

Foto: Hans Erik Weiby

Over to tusen personer på Agder har den 1. mars gått ut maksimaltiden for arbeidsavklaringspenger, og NAV jobber nå på spreng for å bestemme hvem som skal få innvilget uførepensjon og hvem som kan jobbe.

– Krevende jobb

NAV-direktør i Aust-Agder, Per Salvesen, regner med halvparten av de sju hundre i hans fylke blir avklart for å kunne jobbe.

For disse vil støtten dermed opphøre.

– Det er nok noen som er bekymret. Det er en svært krevende jobb fordi det er mennesker som har vært syke, og som har vært i et løp som krever stor innsats fra NAV for at de skal komme seg i jobb, sier Salvesen.

11.000 sørlendinger

I 2010 ble over 11.000 sørlendinger satt på den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger. Disse hadde tidligere vært på andre midlertidige stønader.

I Aust-Agder var det 4452 personer, mens i Vest-Agder gjaldt det 6692 personer.

Man kunne få arbeidsavklaringspenger i ett år av gangen i inntil fire år. I løpet av den tida skulle den enkelte skaffe seg utdanning eller jobb, mens NAV sto for inntekten hver måned.

NAV-direktøren sier det vil bli tøft for dem som blir avklart som arbeidsføre, men ikke finner seg jobb. Da blir det eventuelt sosialstønad neste.

1350 uavklarte i Vest-Agder

I Vest-Agder er det 1350 personer som fremdeles er uavklart. Fem NAV-kontor har sett seg nødt til å redusere åpningstidene for å rekke denne jobben.

Slik er det blant annet på NAV-kontoret i Vennesla.

200 personer skal først få beskjed om de egner seg til å jobbe, og deretter må de skaffe seg en jobb.

– Det er klart at det er en belastning å vite at pengene stopper 1. mars, og at de ikke har rett til videre økonomisk støtte, sier NAV-sjef Rolf Velle i Vennesla.

I praksis har arbeidssøkerne tre måneder på seg fra 1. mars til å finne seg en jobb, og arbeidsavklaringspengene fra NAV stopper helt opp 1. juni.

Kan miste en inntekt

Velle sier NAV hjelper så godt det lar seg gjøre med å finne jobb. Dersom de ikke lykkes, vil familieøkonomien bli hardt ramma for mange. Noen vil bli stående med bare en inntekt når pengene fra NAV forsvinner.

– Hvis inntektene går ned må familien prioritere annerledes. Det vil si at man har lite å gå på økonomisk. Vi prøver å plukke ut denne gruppen så godt vi kan, og gi dem mye tettere oppfølging slik at de kan klare komme seg ut i arbeid, sier Velle.

Ifølge Velle er det mye vanskeligere enn før å få varig uførepensjon. Svært mange må finne seg en jobb.

– Nåløye

– Det er et trangt nåløye å få uførepensjon. Du skal har en varig sykdom som gjør at du ikke har noen muligheter i arbeidslivet, sier Velle.

Han innrømmer at det tidligere var lettere å få uførepensjon.

– Det vi ser nå er at flere som tidligere ville fått uførepensjon får avslag. Da må vi jobbe enda hardere med dem for å få dem ut i arbeid. Slik kan vi få utnyttet deres potensial i arbeidslivet, sier han.