Flere hundre gatenavn må endres

Når 43 nye kommuner etableres i 2020, vil mange innbyggere få nye adresser. Gater som har hatt samme navn i flere tiår må endres. Det vekker sterke følelser.

Lindeveien

Snart er Lindeveien i Kristiansand historie. Veien skal få et nytt navn før tre kommuner skal slås sammen til én.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Jeg hadde håpet vi kunne få beholde navnet gata har hatt siden den ble til. Jeg ønsker ikke et annet navn og tror de andre beboerne er enige med meg, sier Børge Urdal som har bodd i Lindeveien i Kristiansand i mer enn 30 år.

Når kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne slås sammen i 2020, må 14 gatenavn endres på grunn av navnelikhet.

Statens kartverk aksepterer ikke like veinavn i samme kommune.

Urdal

Børge Urdal har bodd i Lindeveien i Kristiansand i over 30 år.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Skal hindre misforståelser

Ifølge Kommunal Rapport er det 600 likelydende veinavn i de 43 nye kommunene. Halvparten av dem må skifte navn.

Helt like eller liknende gatenavn kan føre til misforståelser og få store konsekvenser. I verste fall kan nødetatene havne på feil sted.

– Det er kritisk om vi havner på feil adresse. I dag spør vi alltid om kommunenavn, men når tre kommuner blir til én, blir det et problem med like gatenavn, sier overbrannmester Johnny Flæte ved Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Ifølge ham har det skjedd misforståelser tidligere.

Johnny Flæte

Overbrannmester Johnny Flæte ved Kristiansandsregionen brann og redning IKS, mener det er viktig at gater ikke har like eller liknende navn.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Historie, lengde og antall beboere avgjør

Leder av navnekomiteen i Kristiansand Harald Sødal, sier de har tatt gatas historie, lengde og antall beboere i betraktning for å avgjøre hvilke navn som skal bestå og hvilke som må endres.

Han sier at alle dagens tre kommuner må ofre noen veinavn, men påpeker at navnekomiteen gjerne tar imot forslag til nye navn.

Den nye storkommunen Kristiansand, er imidlertid ikke kommunen som vil få flest navneendringer.

Må skifte navn på 100 gater

Før Indre Østfold kommune blir en realitet, må 100 gater skifte navn. Så langt har det kommet inn 400 forslag til nye navn.

Ifølge kommunal-rapport.no må de som skal bestemme dette, ta hensyn til å ha færrest mulig mannsnavn, ingen navn med forstavelsene ås og berg, samt lik fordeling mellom dagens kommuner.

Før Drammen, Nedre Eiker og Svelvik blir én kommune, må 91 gatenavn endres. Og før sammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker, må 60 navn byttes ut.

Laster kart, vennligst vent...

Endringer i nåværende Kristiansand kommune: Lindeveien, Kløverveien, Bergeveien, Gamle kirkevei og Lamholmen.

– Dette er Lindeveien

Uansett hva Børge Urdal i Lindeveien mener om endring av gatenavn, blir Lindeveien i Vågsbygd i Kristiansand snart historie. Grunnen er likheten med Lindvegen i Sogndalen kommune, som altså skal innlemmes i den nye storkommunen.

– Det er flere som ville blitt berørt om Lindvegen i Songdalen måtte skifte navn, sier Sødal i navnekomiteen.

Det har kommet forslag til nye navn på Lindeveien. Ett av dem er Lindestien.

– Jeg har bitt meg fast i Lindeveien enn så lenge. Dette er Lindeveien, sier Urdal.

De nye navnene i Nye Kristiansand kommune skal vedtas innen 14 dager.

Lindvegen

Lindvegen i Songdalen kommune får bestå.

Foto: Anders Mjaaland / NRK