Flere helsesykepleiere på Snapchat

Flere helsesykepleiere på Sørlandet bruker Snapchat for å nå ut til ungdommer. Fordi terskelen for å kommunisere er lavere, opplever de at flere ungdommer tar kontakt. Gro Rugseth, førsteamanuensis ved NIH, mener kommunikasjonsformen er uansvarlig.