Fra i dag kan du forhåndsstemme

Stadig flere sørlendinger velger å forhåndsstemme. I Kristiansand har det vært en økning på over 20 prosent forhåndsstemmer fra 2009 til forrige valg.

Valg stemme

Flere velger å forhåndsstemme

Foto: Anniken Sanna / NRK

– En stadig økende andel av befolkningen benytter seg av tilbudet om å forhåndsstemme, sier Marianne Tronstad. Hun jobber for det politiske sekretariatet i Kristiansand kommune.

Tronstad forteller at ved valget i 2009 var det 22,5 prosent som forhåndsstemte, mens det var 28 prosent som valgte å forhåndsstemme i 2015.

– Mange er nok på reise, og det er vanskelig å være til stede på valgdagen. Andre synes det er en hyggelig og god opplevelse å stemme når det passer dem, forklarer Tronstad.

Fleksibelt

Folk liker dette med fleksibilitet, og det å kunne forhåndsstemme har vært en ordning som har foregått i lengre tid, sier professor ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen.

Dag Ingvar Jacobsen

Dag Ingvar Jacobsen

Foto: NRK

Han tror også grunnen til at flere forhåndsstemmer handler om at det er blitt mer tilgjengelig.

– Det er kommet flere lokaler der man kan forhåndsstemme, samt at man har utvidet tidsrommet for forhåndsstemming. fortsetter Jacobsen.

Ønske om å øke valgdeltakelsen har ifølge Jacobsen vært en viktig motivasjon for å satse på forhåndsstemming.

Nå kan du stemme på ditt parti

Fra i dag og frem til 8. september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Selve valgdagen er 11. september. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt.

Informasjon om hvor du kan stemme finner du på din kommunes nettsider.

Forhåndsstemming
Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK