NRK Meny

Flere foreldre trenger sosialhjelp

Kristiansand opplever en sterk økning av sosialhjelpsmottakere med barn. Gruppa har økt med 45 prosent på tre år. Kommunen er bekymret over utviklingen, og mener generelt stigende arbeidsledighet de siste årene må ta en del av skylden, i tillegg til stadig flere ikke-vestlige innvandrere i Kristiansand.