Flere feil i eiendomsskatten

Det oppdages stadig flere feil i forbindelse med takseringen av eiendomsskatt i Kristiansand. Et friområde er ett av tilfellene der det har skjedd en grov feilregistrering.

Video Flere feil i eiendomsskatten

Galgeberg

Friområdet på Galgebergtangen blir mye brukt av byens befolkning, spesielt om sommeren. Tomteeierne har ingen særrettigheter på området.

Foto: Leif H. Dalen / NRK

På Galgebergtangen på Lund er et friområde taksert som næringseiendom. Etter den nylige takseringsrunden fikk eierne beskjed om å betale 7500 kroner i eiendomsskatt for friområdet.

– Virker urettferdig

Familiene Hjort og Sindland eier en del av friområdet, men har kun lov til å bruke plassen på samme måte som resten av byens befolkning.

7500 kroner synes de derfor er urimelig mye.

- Det er et friområde for alle i Kristiansand - og så skal vi betale eiendomsskatt. Dette virker urettferdig og vi synes vi skulle vært fritatt, sier Preben Hjort.

Bu skapte besvær

NRK tok turen til eiendomsskattekontoret for å undersøke saken nærmere. Der innser de relaltivt raskt at har vært gjort en feilregistrering av det aktuelle området på Galgebergtangen.

Ei lita ubrukelig bu som står på familienes tomt, har resultert at friluftsområdet har fått status som næringsområde. Det innrømmer Inge Danielsen i firmaet Geometikk IKT, som utfører takseringsjobben.

– Må regne med småfeil

Inge Danielsen

Inge Danielsen innrømmer feiltaksering av friluftsområdet.

Foto: Leif H. Dalen / NRK

Danielsen innrømmer at det fort kan skje slike feil, og oppfordrer også andre folk til å klage hvis de mener at det er gjort faktiske feil i forhold til takseringa.

- Offentlig ettersyn er en viktig fase i arbeidet for da må vi identifisere feil som er blitt gjort og få rettet dem opp. Det er dumt at sånne feil skjer, men det vil alltid skje småfeil, sier Danielsen.

Dermed får altså eierne av Galgebergtangen fritak fra eiendomsskatt.

Kraftige reaksjoner

I likhet med familiene på Galgebergtangen har mange kristiansandere stusset over hvordan den nye skatten på deres eiendom er beregnet. Flere huseiere har reagert på at tomte- og boligarealet har vokst over natta, og at soneinndelingen kan virke urettferdig.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Mange huseiere og Huseiernes Landsforbund mener selve takseringen og infromasjonen som er gitt, er mangelfull, og at den nye eiendomsskatten burde annuleres.

Kristiansand kommune har foreløpig svart med å forlenge klagefristen fra 28. mars til 11. april.

Hva vil velgerne si?

Uttover utvidet klagefrist er det i dag lite som tyder på at den poltiske ledelse med Høyre-ordfører Per Sigurd Sørensen i spissen, er villig til å fire en tomme.

Professor i statsvitenskap ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen er sikker på at eiendomsskatten blir et viktig valgkamp-tema, og at partiene som har gått inn for skatteøkningen vil få svi ved neste kommunevalg.

Påtroppende ordfører-kandidat for Høyre, Arvid Grundekjøn, er imidlertid optimist. Han tror ikke striden om den nye eiendomsskatten vil gi Høyre noe handikapp i kampen om velgernes stemme til høsten.