Flere drap på Sørlandet

Det har vært registrert flere drap på Sørlandet enn andre steder i Norge de siste årene, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøyskolen. Volds og drapsmønstrene skiller seg også ut fra andre steder i landet.