Hopp til innhold

Flere blir tatt på fersken uten billett

Det deles ut langt flere gebyrer for sniking på bussen enn tidligere. Hyppigere kontroller, «sladring» og nye metoder er noe av forklaringen.

– Vi har flere kontroller enn tidligere. Vi har også passasjerer som tipser oss om steder det foregår mye sniking, forteller kommunikasjonssjef i Agder kollektivtrafikk (AKT), Terje Mathisen.

En gjennomgang NRK har gjort viser at flere blir tatt for sniking på buss og trikk over hele landet.

Kollektivselskapene i Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø har skrevet ut betydelig flere gebyrer i 2019 sammenlignet med 2018. Det er altså ikke like trygt som før å snike til seg gratis skyss.

Ruter AS i Oslo vil ikke offentliggjøre tall på verken kontroller eller gebyrer.

Antall gebyrer

Byer

2018

2019

Bergen

15 000

30 200

Kristiansand

391

565

Stavanger

480

480

Tromsø

170

377

Trondheim

1 828

4 597

Snikingen økte – endret kontrollene

I Kristiansand opplevde AKT en økning i sniking da Boreal overtok bussdriften sommeren 2018. Da åpnet selskapet for at passasjerer kunne bruke bakdøren for å gå på bussen.

– Vi opplevde en tredobling av gebyrer i månedene etter at inngang bak ble tillatt. Nå er antall gebyrer tilbake til normalen, forteller Mathisen.

En av årsakene til det er at det nå benyttes to kontrollører. En går inn fremme, mens den andre går inn bakdøren. Dermed kan ikke passasjerer uten billett gå ut av bussen før de er kontrollert.

Antall kontrollerte passasjerer

Byer

2018

2019

Bergen

610 470

755 630

Kristiansand

43 510

64 660

Stavanger

39 331

24 142

Tromsø

61 083

41 557

Trondheim

118 844

121 525

Økning på 151 prosent

I Trondheim ble et betraktelig større antall bøter delt ut i 2019 enn i 2018. Her har det vært en økning på 151 prosent, og endring av billetteringa på bussene er trolig en del av årsaken til at flere sniker.

– Vi har sett en økning i antall reisende uten gyldig billett etter at vi la om til åpen billettering - slik at du bare kan gå ombord i bussen, istedet for å gå fram til sjåføren og vise billetten. Årsaken er helt sikkert akkurat det. Dessverre, for vi har hatt en veldig lav gebyrprosent, sier Grethe Opsal, kommunikasjonsdirektør i kollektivselskapet AtB.

Antallet kontrollerte personer som er omtrent det samme.

– Vi fortsetter med å ha en stor andel billettkontroller, så handler det litt om holdninger og å få folk til å forstå at alle må være med på å betale, sier Opsal

Effektive i Troms

I tillegg til at flere personer tas for å snike på bussen, er det også flere kontroller de fleste stedene. Unntakene er Stavanger og Tromsø.

Men til tross for en stor nedgang i antall kontroller, har antallet gebyrer mer enn doblet seg i Tromsø.

Daglig leder i Tromsø fylkestrafikk Kurt Bones forteller at det skyldes mer bestemte kontroller.

– Vi er mer målrettet når det gjelder hvor vi kontrollerer. Jeg tror ikke flere sniker seg på bussen enn tidligere, sier han.

Busser Kristiansand

Da passasjerene i Kristiansand fikk mulighet til å gå inn bakdøra på bussen ble det kjapt en tredobling av snikegebyrer.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Mye sniking før

Det var mye sniking før, jeg har hørt om folk som har spart opp mot ti tusen kroner i året på å snike. Den tiden er forbi, sier Christoffer Røstad.

Røstad bor i Kristiansand og reiser med buss flere ganger daglig. Han synes det er fint at antall kontroller i Agder har økt de siste årene.

– Det er helt topp, da er det færre som sniker, sier han.

Christoffer Røstad

Flere kontroller gjør at folk ikke kan snike seg unna å betale for bussbilletten, slår Christoffer Røstad fast.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK