Flere blir tatt for promillekjøring på sjøen

En tredjedel av alle båtførere som er tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand i Norge i år, er tatt på Sørlandet.

Promillekontroll

Hittil i år har politibåten i Agder kontrollert 1876 båter til sjøs. Flere blir tatt for promillekjøring.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Politiet sier at dette er et resultat av en økning i antall kontroller og et strålende sommervær på Sørlandet. I fjor ble totalt 31 båtførere tatt med for høy promille til sjøs på Agder.

Hittil i år har politibåten i Agder kontrollert 1876 båter til sjøs. 245 av disse har fått forenklede forelegg. 50 har blitt anmeldt. Av disse 50, er 38 av anmeldelsene grunnet for høy promille på sjøen.

– Skremmende tall

– Jeg synes dette er et skremmende tall, vi har hatt en fin sommer med utrolig sterk aktivitet på sjøen. Når det er mye aktivitet på havet, skjerper det kravet til aktsomhet for dem som er ute og seiler, sier Miriam Stausland, leder for sjøtjenesten i Agder politidistrikt.

Miriam Stausland

Leder for sjøtjenesten i Agder politidistrikt, Miriam Stausland mener tallene for promillekjøring på sjøen er skremmende.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

På landsbasis er det tatt 97 personer.

– Vi bruker et måleapparat for å måle promillen, som kan brukes som et bevis i retten. Hvis det er kapasitet til det, tar vi et avhør på stedet, opplyser hun.

Stausland sier videre at resultatet ofte er en bot.

– Er det en grov hendelse kan det bli fengselsstraff, og man mister retten til å føre fritidsbåt i et år, samt at man må ta båtførerbeviset på nytt, advarer Stausland.

Behov for flere kontroller

I år har det vært flere ulykker på sjøen, men ingen alvorlige hendelser ifølge Stausland. Politiet mistenker promillekjøring i tre av hendelsene.

– Politimesteren i Agder har hatt et ønske om å prioritere flere kontroller på sjøen, og som tallene viser er det et behov for flere kontroller, sier Stausland.

Politiet i Agder har nå tre båter som patruljerer på sjøen, samt en ny båt som patruljerer i Byglandsfjord.

Politibåt

En tredjedel av alle båtførere som er tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand i Norge i år, er tatt på Sørlandet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK


– Dette er et høyt tall. Vi vet at ganske små mengder alkohol gjør deg til en dårligere båtfører. Man blir for eksempel villig til å ta langt større risiko, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

Dette er tall som bekymrer generalsekretæren.

– De fleste tenker at ulykker oftest skjer i dårlig vær, men de fleste skjer faktisk innaskjærs og på godværsdager, sier Eriksrud.

Mange tar unødvendig risiko

Hun mener at mange undervurderer risikoen med å være på sjøen.

– Det er mye større sannsynlighet å omkomme på sjøen i en fritidsbåt enn som bilfører. Dette gjør at man tar en unødvendig risiko, mener Eriksrud.

Hun viser til undersøkelser som viser hvor mange som dør på sjøen i ulykker enn det gjøres på veiene.

Randi Hagen Eriksrud

Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK