Flere akuttplasseres

Barnevernet griper stadig oftere inn og tvangsplasserer barn. I Arendal er det en fordobling av antall akuttplasseringer.

Barn trenger institusjonsplass

Stadig flere barn blir tvangsplassert. (ill.bilde)

Foto: Scanpix / Scanpix

Økningen i antallet akuttplasseringer av barn i barnevernet på Agder ligger langt over landsgjennomsnittet.

I Arendal er økningen på nesten 100 prosent i forhold til samme periode i fjor. Mens det for landet generelt er en økning på 20 prosent.

Les: Antall akuttplasseringer øker over hele landet

Akuttplasseringer skal bare skje i forbindelse med alvorlige kriser som vold og overgrep.

Flere barnevernssaker generelt

- Antall akuttplassering for første og andre tertial i år er 25, i tilsvarende periode i fjor var det 13, forteller rådgiver i barnevernstjenesten i Arendal, Kjell Fjermedal.

Hva som er årsaken til at barnevernet stadig oftere må fjerne barna fra familien er vanskelig å forklare, ifølge Fjermedal. En av grunnene til økningen kan være generelt større pågang til barnevernet.

- Det har totalt sett vært en stor økning i antall barnevernssaker - så sånn sett er det kanskje naturlig at også er en økning i alvorlige saker.

- Nødvendig tvang

Alle landets kommuner har fått brev fra barne- og likestillingsdepartementet, som uttrykker uro økningen i tallet akuttplasseringer i barnevernet

Fjermedal avviser at barnevernet griper inn og bruker tvangsplasseringer i tilfeller det ikke burde vært brukt.

- Det tror vi ikke. Vi mener vi gjør det riktige. I forhold til de saker hvir vi griper inn med tvang - så er det fylkesnemnda som godkjenner plasseringen etter vi har fattet vedtak, sier han.