Flere anmeldelser på sjøen

Politibåten har vært på kontroll i Arendal og Mandal i natt. Det var flere som ble anmeldt for promillekjøring. Flere fikk forenklet forelegg for mangel på bruk av flytevest og lanterne. Også en person ble anmeldt for å ha overlatt båten til en for ung fører.