Fleire syklar dagleg

Fem sykkelbyar i Sør-Noreg kan vise til solid auke i dagleg sykkelbruk i løpet av dei fire sise åra.

To syklistar i Bergen.

BRUKAR SYKKELEN: Flere bruker sykkelen daglig i Statens vegvesen region sør. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Thomas Hellum / NRK

I Mandal viser nye tal at heile 31 prosent av befolkninga syklar dagleg. Det var i 2006 at Statens vegvesen region sør valde ut fem sykkelbyar.

Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad og Mandal vart utvald. (Sjå statistikk nedst i artikkelen)

LES OGSÅ: Vil doble sykkelbruken i Hamar

Tal frå Transportøkonomisk Institutt viser at arbeidet har gitt resultat frå 2006 fram til i dag.

Suksessfaktorar

– Desse gledelege tala viser at arbeidet nyttar, seier regionvegsjef Andreas Setsaa i ei pressemelding.

Han meiner ein av suksessfaktorane er det gode samarbeidet i fleire år mellom fylkeskommunane, byane og vegvesenet.

LES OGSÅ: Sykler de til jobben?

Gjennom byggjing av nye sykkelanlegg, informasjon om sykling og sykkelmoglegheiter har fleire funne fram sykkelen dagleg.

Sykkeltrend

– Generelt er det ei trend som går på auka sykling over heile landet, særleg når det gjeld fritids- og treningssykling. Men det spesielle med sykkelbyane er at sykkelen her i stor grad vert brukt til kvardagssykling, seier sykkelkoordinator i Statens vegvesen, Henrik Duus.

LES OGSÅ: Vil ha flere syklister

– Folk må gjerne trene på sykkel, men vi ynskjer først og fremst at folk byter ut bilen med sykkelen på dei korte turane i kvardagen. Auka sykling gir store samfunnsvinstar både når det gjeld miljø og helse, seier han.

Sykkelbruk

► Daglig sykkelbruk

By

2006

2010

Mandal

22

31

Grimstad

13

23

Notodden

6

11

Sandefjord

13

21

Kongsberg

19

22

Gjennomsnitt

15

22