NRK Meny
Normal

Flåttsenteret bidrar i rettssak

Flåttsenteret i Kristiansand skal bistå med informasjon i rettssaken hvor den omstridte «flått-legen» Rolf Luneng vil prøve å få tilbake sin legelisens.

Randi Eikeland Flåttsenter

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Randi Eikeland, skal vitne i rettssaken der en tidligere lege vil prøve å få tilbake sin lisens.

Foto: NRK

Rettssaken startet i Oslo tingrett mandag.

Førstkommende torsdag skal leder av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Randi Eikeland, vitne.

– Jeg er sakkyndig vitne for regjeringsadvokaten og skal si noe om vanlig praksis og retningslinjer i forhold til diagnostikk og behandling av borreliose i det offentlige helsevesenet i Norge, sier hun.

Fratatt autorisasjonen

Rolf Luneng har gått til sak mot helsepersonellnemnda i et forsøk på å få tilbake legelisensen, som han ble fratatt i 2013.

Hans behandling av pasienter med flåttbårne sykdommer, har vært omstridt.

Rolf Lueng

Rolf Luneng ledet Norsk Borreliose Senter i Oslo. Det ble lagt ned da Luneng mistet autorisasjonen i 2013.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Helsetilsynet har tidligere konkludert med at Luneng ga pasienter med angivelig sykdom etter flåttbitt, uforsvarlig høye doser med antibiotika.

Tilsynet skrev at behandlingen ikke var i tråd med god praksis, hverken når det gjaldt utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika, dosering eller lengde av behandlingen.

Luneng selv har avvist kritikken og mener at behandlingen var forsvarlig. Han har anslått at 70 prosent av pasientene ble friske eller vesentlig bedre.

Skulle se på journalmaterialet

I fjor høst fikk Eikeland og to andre forskere ved Flåttsenteret på Sørlandet sykehus en forespørsel fra regjeringsadvokaten om å se på Lunengs journalmateriale med tanke på diagnostikk og behandling av pasienter.

De skulle også se på hvilken effekt pasientene hadde hatt av behandlingen.

– Journalføringen var av en sånn art at den ikke kunne brukes i forskningssammenheng, sier Eikeland.

Hun vil ikke spå noe om utfallet av rettssaken, som det er satt av seks dager til. Eikeland vet at det er mange sterke meninger i denne saken.

Luneng får støtte

Luneng har blant annet behandlet programleder og eventyrer Lars Monsen, som hevder metoden ga gode resultater.

På første dag av rettssaken, ble det arrangert en støttemarkering for Luneng utenfor Oslo tinghushus.

Hans tidligere pasienter og pårørende skal også ha startet kronerulling for å dekke utgifter til rettssaken.

Borrelia-markering

Lars Monsen i front i demonstrasjonstog til støtte for Rolf Lunengs behandlingsmetoder (arkivfoto).

Foto: Andrea Melby / NRK