Fjordene mangler oksygen

Oksygenforholdene i fjordene langs Skagerrakkysten er dårligst i landet. Tilstanden er kraftig forverret de siste 20 årene.

Fjordene langs Skagerrakkysten har de laveste oksygeninnholdet i landet.

Det viser en fersk rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet.

I blant annet Groosefjorden i Grimstad og Topdalsfjorden i Kristiansand er situasjonen kraftig forverret de siste 20 årene.

Det forteller professor i maringeologi ved universitetet i Oslo, Elisabeth Alve til NRK Sørlandet..

Og det er ikke bare her forholdene er dårlige. Rundt 40 fjorder langs Skagerrakkysten har lavt oksygeninnhold.

Dårlige oksygenforhold i sjøen skaper ubalanse i fjordenes økosystem, og kan skade fiskebestand og organisk liv på grunne nivåer. Men dette er en trend som kan snus, mener Alve. Dersom en kan få kontroll over avrenningen av næringsstoffer kan mye være vunnet.