Fjernes som forsvarer for drapssiktet

Advokat Ole Andreas Thrana får ikke fortsette som forsvarer for den 42 år gamle kvinnen som er siktet for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer i 2012 i Kristiansand. Det har Kristiansand tingrett avgjort.

Ole Andreas Thrana

Advokat Ole Andreas Thrana har frem til nå representert den drapssiktede kvinnen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Agder politidistrikt har bedt tingretten vurdere habiliteten til advokat Ole Andreas Thrana, og rettens kjennelse kom i dag.

Det var VG som først omtalte kjennelsen som slår fast at advokaten ikke får lov til å representere den 42 år gamle kvinnen i saken.

Tingretten har sett på den digitale kommunikasjonen mellom advokaten og klienten i forkant av siktelsen og hevder mye av denne kommunikasjonen, også den delen som gjelder klientforholdet direkte, bærer preg av en flørtete tone.

11.000 meldinger gjennomgått

Retten har gått igjennom korrespondansen mellom advokat Thrana og siktede gjennom Facebooks Messenger-tjeneste som består av i overkant av 11.000 meldinger sendt i perioden februar 2015 til midten av september 2017.

Etter denne gjennomgangen mener retten det ikke er grunn til å tro at det er eller har vært noe fysisk forhold mellom siktede og forsvarer, men mye av kommunikasjonen, også den del som gjelder klientforholdet direkte, bærer preg av «en flørtete tone», heter det i kjennelsen.

Advokat Thrana har ikke bestridt innholdet i disse meldingene, men mener at dette ikke påvirker hans habilitet i saken.

Seksuelt innhold i meldingene

Flere av meldingene mellom advokaten og klienten omhandler siktedes sexliv, ifølge kjennelsen, og viser til flere konkrete eksempler fra kommunikasjonsloggen som er gjennomgått.

  • 4.2.16: prates det om at Thrana skal til Arendal. Siktede spør om hun får treffe ham, mens Thrana svarer at han ikke tør så lenge siktede har eggløsning.
  • 9.7.16: diskuteres hvordan siktede får en «deilig, sexy rumpe», at siktede og Thrana kunne tenke seg å «denge» hverandre, samt at siktede har menstruasjon.
  • 16.7.16: og i de påfølgende dagene diskuterer partene først siktedes lyst på Thrana, men at han fryktet hennes fruktbarhet.

  • 4.9.16: har partene en samtale som gjelder siktedes kropp, og antyder hva som kunne skjedd om hun ikke var klient.

  • 13.9.16: snakkes det om siktedes sexliv, konkret hennes siste partner. Thrana ber bl.a. om mer info om siktedes siste samleie.

  • 30.12.16 kommenterer Thrana siktedes kropp og at han gjerne vil se mer av den.

  • 6.-7.1.17: snakkes det om at Thrana vil være «sexy» for siktede og at han har hatt vanskelig for å la være å tenke på henne etter at han fikk «det flotte sexy bildet» av henne.

For tette bånd mellom klient og forsvarer

Uavhengig av det reelle underliggende forholdet mellom advokat Thrana og siktede, mener retten at Messenger-kommunikasjonen gir et så klart inntrykk av manglende distanse mellom advokat og klient at det er egnet til å svekke tilliten til advokatens habilitet.

Retten mener det er en gjennomgående flørtende og til dels spøkefull stil i kommunikasjonen, og de enkelte meldinger kan ikke leses isolert, men flere samtaler er likevel, etter rettens syn, såpass lite profesjonelle at det samlede bildet er egnet til å svekke tilliten til forsvarerens habilitet og objektivitet.

Retten har dermed kommet til at advokat Ole Andreas Thrana må fratre som forsvarer for den siktede 42 år gamle kvinnen.