NRK Meny
Normal

Fjerner gratis-bom

Gratisordningen ved passering av flere bommer etter hverandre på E18 i Aust-Agder bør fjernes, mener fylkesrådmannen.

Bomstasjon illustrasjonsbilde
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

I tillegg skal dagens bom ved Svennevig i Grimstad bli stående også etter at den nye E18 er åpnet, for å unngå at folk kjører utenom bomstasjonene sier plansjef i Aust-Agder, Ola Olsbu.

Og fylkespolitikerne tar stilling til saken 12.juni.

 

Beholder Svennevig-bommen

Det blir tøffere tider for de som skal betale bompenger langs E18 når den nye traseen mellom Kristiansand og Grimstad åpner i 2009.

Å ta en liten ekstratur ut på gamle E18 for å slippe unna bommen har trolig lite for seg dersom fylkesrådmannen får politikerne med på å beholde dagens bom på Svennevig...

I tillegg må du altså i større grad klare deg selv når du skal betale. Etter planen skal de nye bompengestasjonene bli ubemannede og da ryker også dagens ordning med fritak dersom du passerer to bommer i samme retningen innen seks timer. Dette er nemlig ikke mulig med ubemannede stasjoner, sier plansjef Ola Olsbu. - Det vil gi forskjellsbehandling mellom de som betaler gjennom elektronisk brikke og de som betaler manuelt.

Men tiltakene handler ikke bare om praktiske begrensninger. Det handler også om flere inntekter, sier Olsbu.

Skal kreve inn 1,5 milliarder kroner

En fjerning av muligheten til å kjøre gjennom begge bommene i Aust-Agder og bare betale for en vil øke inntektene med 15 millioner kroner.

Her er sammendraget av den innstillingen fylkespolitikerne np skal behandle:

"På bakgrunn av en overordnet strategi om at regionen ønsker å bidra mest mulig til at hele E18 bygges ut så raskt som mulig, har en sett på mulighetene for å redusere kostnadene med dagens bompengesystem. Det er vedtatt at dagens bompengeordning skal bidra med totalt 1500 mill kroner (2004-verdi). Dersom en klarer å redusere kostnadene og evt øke inntektene, vil mulighetene for forsert utbygging av E18 Tvedestrand – Arendal øke.

Fylkesrådmannen støtter et forslag om å gjøre bomstasjonene ubemannede fra 2009. Dette vil kreve at den spesielle 6-timersregelen avvikles. Dette er en særregel som ble innført i Aust-Agder. Ved å fjerne den samtidig som ny E18 åpnes mellom Grimstad og Kristiansand vil en også kunne forsvare det med at trafikkantene får noe konkret igjen. Ordningen treffer gjennomgangstrafikken, og denne vil ha ekstra stor nytte av den nye vegen.

Fylkesrådmannen mener også det vil være riktig å ta initiativ til at det ikke åpnes for en uheldig omkjøringsmulighet langs gamle E18 den dagen ny E18 åpnes. En slik omkjøringsmulighet vil bidra til uheldige miljøulemper, redusert trafikksikkerhet og reduserte bompengeinntekter.

Fylkesrådmannen mener fylkestinget med å ta dette initiativet evt.vil gi et svært tydelig signal til sentrale myndigheter om at en lokalt gjøre det som kan gjøres for å realisere ny E18 gjennom fylket snarest mulig."