Fjerne råte fra Mandal kirke

Restureringen av landets største trekirke, som ligger i Mandal, pågår for fullt. Arbeidet koster over 40 millioner kroner. Bygget er preget av sopp og store råteskader i bærende konstruksjoner, som kan utgjøre en risiko.

Mandal kirke restaurering