Fiskerne er irriterte på reke-advarsel fra WWF

Fiskerlaget Sør sier det er beklagelig at miljøorganisasjonen WWF-Norge går ut og advarer folk mot å spise reker. Fiskerne mener mye av kritikken mot rekefisket er feil.

REKEFISKE

Fiskerne liker svært dårlig at WWF kritiserer rekefisket.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Leder i Fiskerlaget Sør, Trygve Bjørnerem, rister lett oppgitt på hodet over at WWF-Norge råder folk til ikke å spise reker.

WWF-Norge ønsker at folk skal styre unna reker fra Nordsjøen og Skagerrak, og miljøorganisasjonen mener rekebestanden er sårbar.

Feil grunnlag

Trygve Bjørnerem

Trygve Bjørnerem mener den norske forvaltningen av rekefisket er forsvarlig.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Vi synes det er veldig beklagelig at WWF går ut med slik rådgivning som de gjør. Vi mener det er basert på fullstendig feil grunnlag, sier Bjørnerem som representerer fiskerne.

WWF mener at rekebestanden er noe sårbar og mener Rådet for internasjonal havforvaltning har slått fast at rekebestanden går ned og at reker er en sårbar art.

Trygve Bjørnerem er ikke enig i disse konklusjonene.

– Rekebestanden er i rimelig god forfatning. Rekebestanden er på vei opp og den norske forvaltningen av rekefisket er forsvarlig og veldig bra etter vår mening, sier han.

– Har ikke WWF rett i noe av kritikken mot norsk rekefangst?

– Jo, selvfølgelig har de noe rett. Det blir tatt uønsket bifangst og det forekommer at det blir dumpet småreker og yngel. Det er ikke tillatt, men man er nødt til å gjøre det av og til, sier Bjørnerem.

Småreker dumpes i sjøen

Reker

WWF ber folk droppe rekene i sommer.

Foto: NRK

Fiskerirådgiver Lars Andresen i miljøorganisasjonen WWF-Norge opprettholder anbefalingen om at folk bør spise færre reker og begrunner dette i at arten er sårbar.

Noe av årsaken til dette er at fiskerne dumper småreker tilbake i sjøen, fordi disse rekene gir for dårlig pris.

Disse smårekene har da høy dødelighet og dette går utover bestanden, ifølge WWF.

– Vi mener at det største problemet med dagens rekefiske er at det dumpes en del reker fra havtrålerne. Kystvakta har anmeldt flere reketrålere for slik ulovlig dumping. Fiskerne bryr seg bare om de største rekene og dumper smårekene tilbake i sjøen, fordi disse rekene ikke gir like høy pris som de største rekene. Og dette er alvorlig, sier Andresen.

Han karakteriserer slik dumping som miljøkriminalitet.

– Smårekene som dumpes tilbake i sjøen har liten overlevelsesevne og stor dødelighet. I tillegg er det slik at det er ulovlig å dumpe fiskefangster i norske farvann. Det er forbudt ved lov og vi mener at slik dumping av småreker må opphøre umiddelbart. Etter vår mening er slik dumping miljøkriminalitet, sier Andresen.

– Vi er på rett vei

Fiskerlaget Sør er kjent med at det fra tid til annen dumpes småreker tilbake i sjøen.

– Men det blir gjort veldig mye fra fiskersiden og fra forskersiden for å bedre fangstteknologien slik at man kan skille ut småreker, yngel og bifangst i sjøen. Det er innført flere tiltak og vi mener at vi er på rett vei. Derfor synes vi det er beklagelig når WWF kommer med sin kritikk, sier Trygve Bjørnerem i Fiskerlaget Sør.

Han ber WWF være mindre opptatt av å lese rapporter og heller treffe fiskerne og forskerne for å få et innblikk i hva næringen driver med.

– Vi synes de er for opptatt av å sitte og lese rapporter fra havforskningen og meldinger fra Fiskeridirektoratet. De må komme ut av kontorene og være i kontakt med næringen og treffe fiskerne og forskerne direkte, sier han.

– Har du vært i kontakt med WWF?

– Vi har aldri vært i kontakt med WWF. Vi har forsøkt å komme i kontakt med de, men de har aldri kontaktet oss, sier Bjørnerem.

– Hva sier fiskerne til kritikken fra WWF?

– Fiskerne reagerer selvfølgelig kraftig når det kommer slike anbefalinger fra miljøorganisasjoner om ikke å spise reker. Alle mener dette er råd gitt på fullstendig feil grunnlag. Fiskerne skal jo leve av rekefisket, og når det kommer slike feilaktige anbefalinger så er det klart at de reagerer på det, sier fiskerlederen.

Vil spille på lag

Fiskerirådgiver Lars Andresen i miljøorganisasjonen WWF-Norge står likevel på sitt i denne saken.

– Vi ønsker at folk skal styre unna reker fra Nordsjøen og Skagerrak og mener at rekebestanden er noe sårbar. Vi krever også at fiskerne må ta til land all den fangsten de har fått, og selge den uansett pris. I tillegg må de registrere og "lande" all bifangst de har fått fra rekefisket, sier han.

Andresen ønsker gjerne en dialog med fiskerne om dette.

– Vi ønsker at rekefiskerne skal spille på lag med oss i WWF. Vi ønsker at vi sammen kan få til en god forvaltning av rekefisket her i landet, avslutter Andresen.