Fiskeriministeren justerer regler etter massiv kritikk

Fiskeriminister Per Sandberg har lyttet til kritikken fra fiskere og fiskemottak, og justerer nå kravet til omfattende og komplisert journalføring i landingsforskriften.

Rekefisker

Rekefiskerne leverer fangstene sine til fiskemottak langs kysten.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Kravene til vekter og innveiing ved landing av fisk videreføres, men plikten til å føre en omfattende produksjonsjournal og journal for lager blir fjernet, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

All fisk som landes skal fortsatt veies fortløpende, og det skal utstedes landings- og sluttsedler som før.

Alt uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegget skal fortsatt journalføres umiddelbart, men fra 1. januar i år ble bedriftene også pålagt å føre journal over fisk som ble satt i produksjon.

Journalen skulle inneholde opplysninger om når produksjonen var satt i gang, art, produkttilstand, kvantum og anvendelse og det skulle også føres detaljerte opplysninger om transport av fisken.

Har valgt å lytte til kritikken

Fiskeriminister Per Sandberg ved Cermaq

Fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Fiskeriminister Per Sandberg sier han nå justerer kravene til journalføring.

– Tilbakemeldingene jeg fikk fra mange aktører i næringen var at reglene var for kompliserte, og at de la unødvendige byrder særlig på de mindre bedriftene. Det har jeg valgt å lytte til. Forenklingen innebærer at bedriftene ikke skal trenge å journalføre så detaljert som det tidligere ble lagt opp til, sier Sandberg.

Han mener kontrollaktiviteten ikke må bli så omfattende at den truer arbeidsplasser.

– Det er viktig å ha god ressurskontroll, men det må skje på en måte som ikke truer arbeidsplasser og mottak langs kysten. Nå mener jeg vi har funnet en løsning som ivaretar begge deler, sier Sandberg.

Godt fornøyd

Kjell-Arild Tøfte

Direktør Kjell-Arild Tøfte i Skagerakfisk.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Skagerakfisk er fiskernes salgsorganisasjon på Skagerrak-kysten.

– Dette er en veldig god nyhet for alle forbrukere som er opptatt av og glad i lokalprodusert sjømat. Denne endringen gjør at våre fiskemottak langs kysten kan fortsette som før, sier direktør Kjell-Arild Tøfte til NRK.

Han sier at de strenge journalkravene som ble innført fra nyttår ville ha ført til massenedleggelse av fiskemottak.

– Vi måtte logge når det ble laget fiskekaker og når vi fileterte en sei. Dette ville ha vært meget komplisert og vanskelig for små lokalproduserende fiskemottak, sier Tøfte.

Skryt til fiskeriministeren

Direktøren i Skagerakfisk skryter av fiskeriministeren for å ha lyttet til bransjen i denne saken.

– Her har ministeren vist stor handlekraft og lyttet til en samlet næring. Dette er en god dag for fiskerinæringen og fiskere som leverer dagsfersk fangst. Disse kan nå fortsatt utøve yrket sitt, sier Tøfte.

– Betyr det at arbeidsplassene i næringen er sikret?

– Ja, det betyr det. Dette betyr at man kan fortsette som før med den gode ressurskontrollen man allerede har.