Bare medlemmer får fiske i dette «private» havet

Nå blir det forbudt for allmennheten å fange villhummer og fisk i hummerhavbeite-området ved Flekkerøya i hummersesongen. Bare medlemmer av Flekkerøy Hummer får lov å fiske.

Created by InfoDispatcher

Her er Frode Stokkeland og Bård Georg Karlsen i selskapet Flekkerøy Hummer i hummerhavbeite-området hvor det nå blir fiskeforbud.

Selskapet Flekkerøy Hummer SA har fått tillatelse fra fiskerimyndighetene til å etablere et havbeiteområde for hummer utenfor Flekkerøya i Kristiansand.

Fiskere har kritisert prosjektet og mener dette vil privatisere sjøen og havbunnen og legge begrensninger på fisket i området.

Nå ser det ut til at kritikerne kan få rett i noe av sin analyse og frykt.

Fiskerimyndighetene forbyr nå allmennheten å fiske med garn, landnot, ringnot, ruse, teine og skjellskrape i dette området i hummersesongen fra 1. oktober til 30. november samt en uke før og en uke etter denne perioden.

Men fiskeforbudet gjelder ikke for medlemmer av Flekkerøy Hummer SA.

Medlemmene i hummerprosjektet kan fortsatt fiske i området i hummersesongen med garn, ruse og teine fordi dette fisket er å betrakte som en del av havbeitevirksomheten, heter det i vedtaket fra Fiskeridirektoratet region Sør.

Ønsker fiske for allmennheten

Frode Stokkeland

Frode Stokkeland sier han ønsker fritt fiske i hummerområdet, men at myndighetene ikke ønsker det samme av hensyn til hummeryngelen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Flekkerøy Hummer SA er opptatt av å ha et godt forhold til alle som fisker i sjøen utenfor Flekkerøya og som har drevet med tradisjonelt fiske og fiske etter villhummer i generasjoner.

Frode Stokkeland i Flekkerøy Hummer SA sier det har vært viktig for selskapet at de som av sedvane har fisket i området skulle få fortsette med det frem til den utsatte hummeryngelen har vokst seg stor.

Derfor søkte selskapet om dispensasjon fra regelverket slik at alle som ønsket skulle få fortsette å fiske i hummerhavbeite-området med garn, landnot, ringnot, ruse, teine og skjellskrape frem til september 2016.

Stokkeland mener at bruk av disse fiskeredskapene i hummerområdet foreløpig ikke vil skade hummeryngelen som er satt ut.

– Hummeryngelen vil fysisk være så liten at den ikke lar seg fange av disse redskapene, sier Stokkeland.

– Hva tenker du om fiskeforbudet for allmennheten som fiskerimyndighetene nå har fattet?

– Det positive er at det er lov å fiske for alle i ni og en halv måned av året. Men det negative er at vi har fått nei på at hummerfisket skal være åpent for alle i dette området frem til hummeryngelen vi har satt ut kan gjenfanges. Og det overrasket oss. Men Fiskeridirektoratet må vi forholde oss til, sier Stokkeland.

– Det har vært motstand mot prosjektet og mange har fryktet privatisering av havet. Dette vedtaket vil vel ikke gjøre saken bedre?

– Dette er uheldig fordi vi har hatt et ønske om at det skal være åpent. Vi har fortalt folk dette, og det er en del av våre vedtekter. Vi har søkt om dispensasjon fra regelverket, og det er kjedelig når man ikke får det man håper på. Men folk må nå bare i enda sterkere grad vurdere å melde seg inn i spleiselaget og betale den andelen som medlemmene gjør og bli med å fiske, sier Stokkeland.

– Nå blir området «privatisert» tidligere enn antatt. Venter du mange negative reaksjoner?

– En kan forvente seg at folk blir skuffet. Og det delvis med rette. Vi har ikke fått lov til å holde området åpent i hummersesongen, men utenom sesongen er det jo helt åpent for fiske. Men vi får nok en del frustrerte hobbyfiskere, sier Stokkeland.

Fiske kun for medlemmer

Erik Ludvigsen

Regionsjef i Fiskeridirekoratet Erik Ludvigsen forsvarer at allmennheten ikke skal få fiske i havbeiteområdet.

Foto: Espen Bierud / NRK

Fiskeridirektoratet region Sør har i samråd med Havforskningsinstituttet i Bergen vurdert fiskereglene i hummerhavbeite-området utenfor Flekkerøya.

Direktoratet har konkludert med at bruk av garn, ruse og teine kan tillates da disse redskapene ikke vil skade eller hindre gjenfangst mens hummeryngelen er små.

De øvrige redskapene landnot, ringnot og skjellskrape vil derimot kunne skade hummeryngel og kan ikke brukes i havbeiteområdet.

– Utgangspunktet er at det er forbudt for allmennheten å bevege seg i slike havbeiteområder med en rekke fiskeredskaper. Det vi har gjort er å gi en dispensasjon fra dette forbudet og gi en utvidet adgang for allmennheten til å benytte en del fiskeredskaper likevel i området. Det er dermed et positivt vedtak vi har fattet.

Det sier regionsjef i Fiskeridirektoratet region sør, Erik Ludvigsen.

Han poengterer at det i hummersesongen ikke er lov for allmennheten å fiske i havbeiteområdet i det hele tatt, og at fisketillatelsen i hummersesongen bare gjelder medlemmer av havbeitet.

– Det er jo sympatisk at Flekkerøy Hummer ønsker at allmennheten skal få fiske, men det er nå likevel slik at man har fått en eksklusiv rett til å høste hummer i dette området. Det gjelder både gjenfangst av den hummeren man har satt ut, men også hummer som befinner seg naturlig i området. Så allmennheten kan ikke høste hummer i dette området uansett om det er innenfor eller utenfor hummerfisketid, sier Ludvigsen.

– Hummeryngelen som er satt ut i dette området er ikke stor før om fem år. Den hummeren som er i området nå er dermed villhummer. Er det ikke urimelig at det bare er medlemmer av Flekkerøy Hummer som nå har eierrettigheten til hummer som egentlig tilhører allmennheten?

– De argumentene er jo blitt brukt mot opprettelsen av havbeiteområder i sin alminnelighet. Men man har likevel valgt at det skal kunne etableres slike havbeiteområder, og det forholder jeg meg til, sier Ludvigsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Avbrøt intervjuet i gledesrus: – Jeg kan ikke tro det