Funn av død fisk flere steder: – Norsk ørret lider

Funn av død fisk i flere elver på Agder vekker oppsikt. Både politiet og fiskeforvalteren hos Fylkesmannen mener fiskedøden er en konsekvens av ulovlige miljøutslipp.

Fiskedød i Barbuelva

FISKEDØD: Både smolt og større ørret er funnet død i Barbuelva, noe som får konsekvenser for årene som kommer. – Dette betyr at vi mister flere generasjoner av ørret, sier Per Grønberg, leder i fiskeutvalget i Kristiansand jeger- og fiskeforening.

Foto: Naturvernforbundet

Politiet tar saken alvorlig.

På grunn av antallet fisk som er funnet døde, er dette mest sannsynlig ikke naturlig, men utslipp som ikke burde ha skjedd, sier miljøkrimkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås.

Mandag var han på befaring i Grefstadbekken sammen med representanter fra Grimstad kommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Etter å ha sett omfanget, er Selås klar på at politiet vil gå videre med saken.

– Antallet i Grimstad og Arendal gjør at vi vil etterforske, bekrefter Selås.

Torvild Selås

HØYST UVANLIG: Tilfellene og omfanget av død fisk er uvanlig kost for politiet. – Vi har tatt nye prøver av vannet og av fiskene, sier miljøkrimkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås.

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

– En svært alvorlig situasjon

I tillegg til fiskedøden ved Grefstadbekken i Grimstad og Barbuelva i Arendal, ble det tirsdag oppdaget nye tilfeller av død fisk i Langangsvassdraget i Tvedestrand.

Frode Kroglund, fiskeforvalter hos Fylkesmannen, frykter dette bare er toppen av isfjellet.

– Slik fiskedød er det nok flere tilfeller av enn det vi kjenner til, for fisken råtner kjapt og forsvinner, forklarer Kroglund.

Dette er med andre ord mer alvorlig enn det vi opplever nå?

– Ja, absolutt.

Fiskeforvalteren legger ikke skjul på hvor viktige de rammede elvene er.

– Disse elvene er betydningsfulle gyteplasser. Når fisken avlives, fjerner man mye av den samlede produksjonen i et stort område.

Frode Kroglund

Frode Kroglund, fiskeforvalter hos Fylkesmannen, er bekymret for at det som har vært et sjøørret-eldorado på Agder vil tape seg de kommende årene.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Fått bilder av døde fisker

Per Grønberg, leder i fiskeutvalget i Kristiansand jeger- og fiskeforening, ble overrasket da han hørte om de døde fiskene. Han har de siste dagene selv opplevd å finne død yngel i Kristiansands-området.

Fra andre fiskeentusiaster har han fått bilder av gytende ørret på tre kilo som var funnet død i Vågsbygd.

– Jeg kommer til å ta en tur for å kikke i de lokale bekkene, for nå begynner det å tegne seg et bilde som ikke er bra, sier Grønberg bekymringsfullt.

– Norsk sjøørret lider

I motsetning til andre landsdeler har bestanden på Sørlandet lenge hatt betydelig bedre forhold. Årsaken fraværet av typiske sykdommer som preger andre landsdeler.

Kroglund er bekymret for ørretens rykte på Sørlandet.

– Ørreten i Norge har det vondt. De lider. Årsaken varierer fra landsdel til landsdel. På Sørlandet har man ikke problemer med lakselus, noe som gjør ulovlige utslipp enda mer unødvendig og ugreit, sier Kroglund.

De siste 18 årene er det registrert svært få hendelser i de elvene som nå er berørt. At man i tillegg opplever flere tilfeller i ulike elver på samme tid, bekymrer politiet.

– Det er ikke ofte at så mange døde fisk kommer flytende. Jeg vil anslå at det har vært under en håndfull slike tilfeller på 18 år. Får vi en lignende situasjon neste år, så blir det kritisk for fiskebestandene, sier miljøkrimkoordinator Selås.

Fiskedød i Barbuelva

FISKEDØD: Flere titalls sjøørret er funnet døde i Barbuelva i Arendal. De har trolig blitt forgiftet av aluminium, mener Naturvernforbundet i Arendal.

Foto: Naturvernforbundet