Massedød av sjøørret – frykter giftutslipp

To generasjoner med sjøørret kan være tapt, mener naturvernere etter funn av flere titalls livløse fisk i Barbuelva i Arendal. De vil politianmelde et eventuelt giftutslipp i elva.

Over 35 døde sjøørret er funnet i løpet av de siste dagene.

Naturvernere fortviler over fiskedøden. De har brukt mye tid og krefter de siste årene for å tilrettelegge for at sjøørreten skal ha gode gyteforhold i nettopp denne elva.

– I helga plukket vi over 20 livløse sjøørret her. Mandag plukket vi over 15 store fisk på over en kilo, sier leder Morten Wegner Tveit i Naturvernforbundet i Arendal.

Det var Agderposten som omtalte saken først.

Morten Wegner Tveit i Naturvernforbundet

Morten Wegner Tveit i Naturvernforbundet i Arendal vurdere å politianmelde den eller de som står bak eventuelle utslipp som kan ha ført til fiskedøden i Barbuelva i Arendal.

Foto: Naturvernforbundet

Frykter giftutslipp

Kommunen frykter at et lokalt giftutslipp har tatt livet av fisken og undersøker nå flere bedrifter langs elva.

– Når såpass mange fisk har dødd på en gang på et så kort strekk, tyder det på at det er noe giftig som har kommet ut i elva, sier avdelingsleder Knut Berg-Larsen i Arendal kommune.

Kommunen vil nå gjøre tiltak for at dette ikke skal skje igjen.

– Vi må se på bedriftene som ligger oppover langs elva og finne ut hva som kan ha forårsaket fiskedøden, sier han.

Fiskedød i Barbuelva

Naturvernforbundet vil sende prøver av død fisk til veterinærinstituttet for å finne årsaken til massedøden.

Foto: Naturvernforbundet

Politianmeldelse

Naturvernforbundet har selv sørget for å sende inn vannprøver til NIVA (Norsk institutt for vannforskning) for analyse.

– Vi har allerede sendt inn noe. I dag er vi bedt om å ta flere vannprøver og sende til NIVA. Vi skal også sende prøver av døde fisk til veterinærinstituttet, sier Morten Wegner Tveit.

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt som jobber med biosikkerhet for fisk og landdyr.

Tveit mener de første resultatene kan ventes mot slutten av denne uka og i neste uke.

– Dersom det viser seg å være gift i vannet, vil vi vurdere å politianmelde de som står bak et eventuelt utslipp, sier han.

Fiskedød i Barbuelva

To generasjoner med sjøørret kan være tapt, mener naturvernere etter funn av flere titalls livløse fisk i Barbuelva i Arendal. Elva er de siste årene tilrettelagt slik at sjøørret kan gyte der.

Foto: Naturvernforbundet

Yngelen dør

Massedøden er svært alvorlig, mener naturvernerne.

– Nå dør all den yngelen som ble klekket ut i vår. Og all den yngelen som skulle komme til neste år dør jo, fordi mammaen og pappaen er jo døde nå, sier Tveit.

Han sier det haster å finne ut hva massedøden skyldes, og hvem som står bak. Mistanken er at det fortsatt pågår et utslipp, med tanke på at de fortsatt finner helt fersk død fisk i elva.