Påvist giftutslipp i elv – massedød av sjøørret

Over 50 sjøørreter er døde trolig etter å ha blitt forgiftet av aluminium i Barbuelven i Arendal. Forekomsten av aluminium er 20 ganger høyere enn vannprøver tatt like i nærheten i samme elv.

Død sjøørett i Barbuelva i Arendal

Til sammen 55 døde sjøørret er til nå funnet i Barbuelven

Foto: Odd Rømteland

De siste dagene har livløse sjøørreter blitt funnet i stort antall på en avgrenset strekning i den bynære elven. Naturvernforbundet har til nå registrert 55 døde sjøørreter i ulike størrelser og aldersgrupper.

– Det er ille å finne så mye død fisk. Vi frykter at to generasjoner med sjøørret kan være tapt, sier Morten Wegner Tveit, leder i Naturvernforbundet i Arendal.

Senest fredag fant lokallagslederen fem nye døde sjøørreter.

– Det virker som om fisken som tar seg oppover elven, dør ganske raskt når den kommer i elveleiet nedenfor et næringsbygg.

Fredag ettermiddag fant Arendal kommune en lekkasje i en betongkum i en pumpestasjon inne i Barbu Næringssenter, som ligger over elven.

Naturverner med død sjøørett Arendal

– Flere slike store sjøørret er døde, sier Morten Wegner Tveit, leder i Naturvernforbundet i Arendal.

Foto: Jon Gelius

– Forferdelig mye aluminium

Lokalavdelingen har selv foretatt vannprøver etter massedøden av fisk. Fredag kom de første prøveresultatene.

De viser en forekomst av 600 mikrogram aluminium per liter vann i det området av Barbuelven som den døde fisken er funnet.

Vannprøver rundt 50 meter lenger ned i elven viser en forekomst av bare 29 mikrogram aluminium per liter. Dermed er forekomsten på funnstedet over 20 ganger høyere.

– Dette er forferdelig mye aluminium, sier Frode Kroglund, fiskeforvalter hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Agder.

Han opplyser at de i perioden 2015–2017 aldri er påvist mer enn 111 mikrogram aluminium per liter i hele Barbuelven. Vannprøvene viser også unormalt mange mineralske partikler.

– Vi trenger mer kartlegging for å finne årsaken til så høy aluminiumsforekomst, men vi kan utelukke sur nedbør, sier fiskeforvalteren.

Fant lekkasje i næringsbygg

Kommunens mistanker om at giftutslippet stammer fra det gamle industribygget, ble altså bekreftet fredag ettermiddag. Tidligere var det produksjon av blant annet smykker og tinnvarer i lokalene, men i dag er dette omgjort til Barbu Næringssenter.

– Vi har funnet en lekkasje som går rett ut i elven fra pumpehuset i næringsbygget. Vår hovedmistanke viste seg å være riktig fordi det er funnet levende fisk på oversiden av bygget og død fisk nedenfor, sier Knut Berg-Larsen, avdelingsleder i Arendal kommune.

Dagens eiere av Barbu Næringssenter er selskapet Sørco AS. De bekrefter overfor NRK at det er funnet en lekkasje hos dem.

-Det vi gjør nå er å få nytt anlegg ned i den gamle pumpestasjonen, og vi gjør det med en gang, sier utviklingsdirektør Petter Aaland i Sørco AS.

Eierne er skeptiske til at deres lekkasje har ført til massedøden av fisk.

-Det er lite aluminium i vår kloakk. Men uansett, vi skal ta vare på elven vår, og derfor utbedrer vi skaden med en gang, sier Aaland.

Naturvernforbundet i Arendal har i tillegg til vannprøver også sendt inn døde sjøørreter til Veterinærinstituttet, som er et biomedisinsk forskningsinstitutt som jobber med biosikkerhet for fisk og landdyr.

Resultatene er ventet i neste uke.

Død sjøørett i Barbuelva i Arendal

Døde sjøørret i alle størrelser og årsklasser er funnet i Barbuelven

Foto: Jon Gelius