NRK Meny
Normal

Fire dagers skoleuke: – Ønsket nei – stemte ja

Det blir fortsatt fire dagers skoleuke for 1. til 3. klasse i Hægebostad. Formannskapet valgte å følge foreldrenes ønske.

Margrethe Handeland

Ordfører i Hægebostad, Margrethe Handeland (Sp).

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Ordfører Margrethe Handeland (Sp) ville helst at kommunen skulle innføre fem dagers skoleuke også for de minste skolebarna.

– Det er min personlige mening at fem dagers skoleuke er best.

Men i formiddag ble et fellesforslag i formannskapet vedtatt – enstemmig.

– Vi har latt foreldrenes entydige signaler om fortsatt fire dagers skoleuke, veie tyngst, sier Handeland.

– Men nå blir det viktig å legge til rette for å ha skolefritidsordning også på onsdagene slik at alle kan jobbe denne dagen.

– Viktig med SFO på onsdagene

Hægebostad kommunehus

Kommunestyret kommer etter all sannsynlighet til å slutte seg til formannskapets enstemmige vedtak.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

I vedtaket heter det at det etableres SFO fra 1. søker dersom skolene kan finansiere denne ekstrakostnaden innenfor sine budsjettrammer.

– Og det er ønskelig å søke om et prosjekt med aktivitets-SFO på onsdager, for å gi brukerne et innholdsrikt SFO-tilbud med vekt på fysisk aktivitet.

Politikerne presiserer at foreldrene ikke kan forvente at arbeidsgivere legger til rette for fri på onsdager.

Sørlandets Rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Kan ikke regne med fri fra jobb

Flere arbeidsplasser, som Sørlandets rehabiliteringssenter og design- og snekkerbedriften Hamram, har gitt uttrykk for at det har vært vanskelig å få vaktplaner til å gå opp på onsdagene da mange ansatte har hatt fri.

Rådmannen hadde ønsket et annet utfall i saken og argumenterte med bl.a. likestilling og rekruttering av folk til kommunen.

Handeland sier at rådmannens innstilling var helt i tråd med kommunedelplanens satsingsområder som kommunestyret har vedtatt tidligere.

– Men så velger politikerne allikevel å si at vi til tross for det ønsker å videreføre fire dagers skoleuke. Vi ser at det er nødvendig med tilpasninger for å legge til rette for at alle kan jobbe også på onsdagen.

– Kommunestyret følger trolig opp

– Kommer kommunestyret til å vedta det samme når saken skal behandles der 20. april?

– Jeg har ikke fullstendig oversikt, men jeg har fått få signaler om at det er mange som ønsker å innføre fem dagers skoleuke nettopp fordi signalene fra foreldrene har vært så tydelige, sier ordfører Margrethe Handeland.

Hægebostad kommune drømmer om flere damer. Måler er å øke folketallet med to prosent hvert år fremover, og da trengs det flere damer.

Se video: Hægebostads drømmedamer.