Hopp til innhold

Finnes ingen oversikt over ulovlig kabotasje

– Den ulovlige virksomheten vet vi lite om, sier Inger Beate Hovi ved Transportøkonomisk institutt. Vegvesenet vedgår at de kunne ha tatt langt flere for lovbrudd.

Lastebilkø

Flere og flere utenlandske yrkessjåfører kjører på norske veier, og mange kjører også ulovlig.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tirsdag skrev NRK.no at lastebiler som driver med ulovlig transportoppdrag, også kalt ulovlig kabotasje, er et stort problem i lastebilnæringen i Norge.

Både Norges Lastebileier-Forbund, vegvesenet og stortingspolitikere mener dette er en stor utfordring på norske veier.

Inger Beate Hovi

Forskningsleder Inger Beate Hovi ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Svein Erik Dahl/Transportøkonomisk institutt

Forskningsleder Inger Beate Hovi ved Transportøkonomisk institutt sier det finnes liten eller ingen informasjon om hvor mye ulovlig kabotasje som forekommer.

– Mye av det man tror er kabotasje, kan være transport som er knyttet til et internasjonalt transportoppdrag, gjort av et internasjonalt selskap med utenlandske sjåfører.

Utlendinger er utfordringen

Hovi tror noe annet enn kabotasje er den største utfordringen for norske yrkessjåfører.

– Man får stadig flere utenlandske transportører inn til Norge, og disse kan ta inntil tre lovlige kabotasjejobber før de forlater landet. Her vil norske sjåfører merke presset og at konkurransen øker.

Hun forklarer at de eneste tallene de har på dette, er at rundt to prosent av innenriks transportarbeid er lovlig kabotasje.

Toppen av isfjellet

Dag Folkestad er seksjonsleder på kjøretøyseksjonen i Stavanger. Ved hans stasjon på Krossmoen ved Egersund har de kun anmeldt tre tilfeller av kabotasje de siste to årene.

– Det vi oppdager er bare toppen av isfjellet. Hadde vi hatt tid og ressurser til å grave oss ned i dette hadde vi oppdaget mer.

Han mener ulovlig kabotasjevirksomhet er noe det må jobbes mer med.

– Det er jo veldig ødeleggende for det norske transportmarkedet, i tillegg er det jo ofte snakk om sosial dumping av utenlandske sjåfører, sier Folkestad.

Utnytter markedet

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen. Han følger saken om den ulovlige kabotasjen nøye.

Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder KrF.

Foto: NRK/Svein Sundsdal / NRK

– Dette er et stort problem som bare har økt med tiden, sier Grøvan.

Han mener det er viktig med god kontrollering av de utenlandske sjåførene, samtidig er han klar på at også de norske vareeierne har et stort ansvar.

– De som eier varen må ta ansvaret om sjåføren kjører ulovlig. Det har jo også vært eksempler på at sjåfører har kjørt for luselønn og under dårlige forhold, så løsningen her er todelt, sier Grøvan.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,57 kr
Dyrest kl. 00 1,97 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,4 kr En vask
  • Varmeovn 0,9 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %