Ettåring trolig utenlands - ber politiet om hjelp

Ettåringen som ble bortført av sin biologiske mor på IKEA, er ikke kommet til rette. Barnevernet er nesten sikre på at barnet er brakt ut av landet.

IKEA Sørlandet

Ettåringen ble bortført fra IKEA i Sørlandsparken tirsdag 24. november.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Nå har barnevernet sendt en skriftlig anmodning til politiet om å bistå i letingen, selv om etaten tidligere har valgt å henlegge saken som intet straffbart forhold.

– Vi har på nytt drøftet saken med politiet og sendt et brev hvor vi ber om bistand i søket etter barnet. Vi avventer nå tilbakemelding fra etaten, sier enhetsleder Svenny Karlson i barnevernstjenesten i Arendal til NRK.

Forsvant under bleieskift

Bortføringen skjedde i slutten av november på IKEA Sørlandet i Lillesand. Samværet mellom barnet og den biologiske moren skjedde under oppsyn av barnevernet. Moren klarte å få med seg ettåringen ut av IKEA i forbindelse med bleieskift inne på møbelsenteret.

Svenny Karlson

Enhetsleder Svenny Karlson i barnevernstjenesten i Arendal, sier det er en krevende jobb å finen barnet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det ble slått full alarm da saksbehandleren i barnevernet oppdaget at ettåringen var borte. Politiet ble varslet og har etterlyst den biologiske moren.

Siden har hun vært sporløst borte. Karlson sier barnevernet har brukt store ressurser på å oppspore barnet.

– Vi har brukt mye kapasitet på denne saken, men ressursbruk er ikke tema når vi står overfor en så alvorlig sak. For barnevernet er det avgjørende å få klarlagt at barnet har det godt, sier Karlson.

Selv om moren ikke har vist livstegn siden bortføringen skjedde, har barnevernet mottatt opplysninger som gir klare indikasjoner på at barnet er tatt ut av landet.

– Det er mye som tyder på at det har skjedd, men vi har ikke opplysninger om at hun har fått hjelp til å forlate Norge, sier Karlson.

Vanskelig uten politihjelp

Enhetslederen legger ikke skjul på at det har vært komplisert for barnevernet å stå alene i jobben med å finne barnet.

– Det hadde vært utrolig mye enklere hvis politiet deltok i letingen. Vi besitter ikke kompetansen og de kanalene politiet rår over.

Påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar

Påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skår.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ikke lenge etter at saken ble kjent i mediene valgte politiet å henlegge saken mot moren. Årsaken var at barnet var plassert i beredskapshjem som følge av en såkalt akuttplassering. Høyesterett har slått fast at det å bortføre et barn som omfattes av akuttvedtak, ikke er straffbart.

Påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skår, har ikke sett brevet som er sendt fra barnevernet, men sier politiet vil vurdere hvilken bistand som kan ytes.

– Vi bistår stadig etater i mange ulike saker selv om det ikke foreligger straffbare forhold. Overfor barnevernet stiller vi opp hvis det er gjort risikovurderinger som tilsier at politiet bør være tilstede under tilsyn.

NRK skrev tidligere denne uken at bortføringssaken er så alvorlig at Helsetilsynet i Aust-Agder vurderer å opprette egen tilsynssak mot barnevernet.