Hopp til innhold

Fikk svineinfluensa – tapte mot staten

Etter mange års kamp er det nå klart at Roar Magne Norheim ikke får erstatning etter han fikk svineinfluensa. Agder lagmannsrett har forkastet anken.

Roar Magne Norheim

Roar Magne Norheim tapte i lagmannsretten.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Jeg er ikke fornøyd med at lagmannsretten forkastet anken, sier Norheim til NRK.

I 2009 fikk Roar Magne Norheim fra Risør svineinfluensa. Han var en av de første nordmennene som ble rammet av denne influensaen.

I fem måneder lå han i respirator.

Lungefunksjonen er redusert til 28 prosent etter en alvorlig lungebetennelse.

Manglende behandling

Den tidligere læreren har hele tiden ment at mangelfull behandling er årsaken til at han nå er avhengig av rullestol og oksygentilførsel.

Norheim krevde derfor erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, men fikk avslag i 2011.

Avslaget ble begrunnet med at oppfølging og diagnostisering hos fastlegen ble vurdert til å ha vært i tråd med gjeldende retningslinjer og prinsipper.

Roar Magne Norheim på sykehuset

Roar Magne Norheim lå i respirator i fem måneder etter at han fikk svineinfluensa.

Foto: Privat

Mener faren kunne ha vært redusert

En overlege ved Rikshospitalet uttalte at behandling med medikamentet Tamiflu tidlig i sykdomsforløpet ville ha redusert sannsynligheten for alvorlig sykdomsutvikling hos pasienter som ble syke av svineinfluensa.

Spørsmålet er om Tamiflu-behandling på et tidligere stadium ville ha redusert eller forhindret sykdommen han har i dag.

Frifant staten

Agder lagmannsrett mener at det er sannsynliggjort at det var svikt at Nordheim ikke fikk Tamiflu-medisin sju dager etter at han varslet fastlegen.

Retten mener også at det var i strid med Folkehelseinstituttets anbefaling om å forsøke Tamiflu selv om det var gått mer en 48 timer fra sykdomsstart.

Risørmannen stevnet da Pasientskadenemnda til Aust-Agder tingrett med krav om erstatning for tap han hevdet å ha blitt påført som følge av mangelfull og forsinket behandling i 2009.

Tingretten frifant staten i saken.

Kjempet mot lang ventetid

Norheim anket også den avgjørelsen og ankeforhandling ble holdt i Agder lagmannsrett i Arendal i januar 2016.

Agder lagmannsrett mener at en tidligere behandling med Tamiflu sannsynligvis ikke ville ha påvirket sykdomsutviklingen.

Dermed mener retten det ikke er grunnlag for å tilkjenne erstatning.

Norheim var en av initiativtakerne i kampen som kjøres mot Norsk Pasientskadeerstatning. Målet var å få ned saksbehandlingstiden.

– De må se at det er veldig syke folk de har med å gjøre, som har livene sine på vent. Ventetiden i de fleste tilfeller er altfor lang, og mens de syke venter raser verden rundt dem sammen, sa han til NRK i 2014.

Se video nederst. Møtte helseministeren.

Pasientskade erstatningen må gjennomgås og forbedres. Det mener flere sørlendinger i gruppen Pasienter versus Norsk Pasientskade erstatning. I dag møtte de Helse ministeren.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,57 kr
Dyrest kl. 00 1,97 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 0,9 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %