NRK Meny
Normal

Fikk statlige penger til voldsfilm

Filmen som gjorde at en kvinne i Kristiansand mistet lærerjobben – er fullfinansiert av statlige midler.

Splatterfilm med lærervikar

Den kvinnelige læreren som ikke lenger får undervise, deltok i filminnspillingen for fire år siden. Filmen er nå ferdig produsert og publisert på internett.

Martin V. Østerdal

Martin V. Østerdal forteller at kriteriet for å få pengestøtte fra Frifond er at ungdom lager aktivitet for ungdom og at man er med på å skape fritidstilbud lokalt.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Det er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som har bevilget 25.000 kroner til voldsfilmen kvinnen deltok i.

LNU gjør ingen innholdsvurdering av prosjektene som får støtte fra Frifond barn unge, sier generalsekretær Martin V. Østerdal.

– Vi gjør ingen innholdsvurdering i det hele tatt. Det vi støtter er selve aktiviteten som her å lage film – ikke hva slags film de lager. Det har vi ikke mandat til å se på, sier Østerdal til NRK.no.

Lederen i Norsk Skuespillerforbund i Sør Norge, Laura Christina Brøvig Vallenes, er oppgitt og reagerer på at en lærer mistet retten til å undervise, fordi hun har vært med i en voldsfilm. Nå etterlyser hun dialog i denne saken.

Leder i skuespillerforbundet, Laura Christina Brøvig Vallenes, er oppgitt fordi en lærervikar har mistet retten til å undervise etter å ha deltatt i en voldsfilm.

Fikk maksimalt med støtte

En kvinnelig lærervikar i Kristiansand ble tatt ut av all undervisning, fordi hun har medvirket i en voldelig film, Det var lærervikarens elever som fant et klipp på internett der kvinnen er med i en såkalt splatterfilm med ekstrem vold. Kvinnen er tatt ut av undervisningen frem til vikariatet hennes går ut.

NRK er også kjent med at også produsenten av filmen har mistet en lærerjobb et annet sted i landet etter at filmen ble offentliggjort.

Østerdal forteller at begrunnelsen for å gi økonomisk støtte til blant annet den omtalte filmen, er å stimulere til aktivitet for barn og unge lokalt.

– Vi har ei støtteordning som heter Frifond barn og unge – som er en støtteordning for å stimulere til lokal aktivitet for barn og unge slik at de skal kunne drive med det de vil der de bor. Denne filmen har fått 25.000 ut fra de objektive kriteriene for å få støtte.

En yngre, kvinnelig lærer ved en skole i Kristiansand, får ikke lenger lov til å undervise. Elevene hennes fant en svært voldelig film på nettet, hvor hun medvirker. Utdanningsforbundet reagerer på det de kaller yrkesforbud.

Se reaksjonene på at kvinne nektes jobb som lærer etter voldsfilm. Video fra 10.12.

Reglene laget av Stortinget

– Etter hva som har skjedd i kjølvannet av denne filmen, vil dere vurdere å endre reglene for tildeling av midler?

– Nei, den ordninga vi har er en del av tippemidlene som skal gå til kulturaktivitet, og der er det at vi ikke skal gjøre vurdering av kvaliteten er noe som kommer av ordninga som er laget av Stortinget. Det er ikke noe jeg kan vurdere å endre, sier Østerdal.

LNU gjør ingen kvalitative vurderinger av verken selve aktiviteten eller sluttresultatet.

– Det vi vurderer er om dette er en aktivitet som er ungdomsstyrt, er det en aktivitet som skaper fritidstilbud der unge bor, og er det unge selv som får noe ut av dette. Vi kan ikke gå inn å vurdere om filmen er god eller dårlig. Vi jobber ikke på det nivået.

– Målet med støtteordninga er ikke å lage kvalitative gode filmer, målet er at barn og unge skal lage filmer selv. Dette er ikke norsk filmstøtte, men støtte til aktivitet for og med barn og unge – og det er to forskjellige ting, sier Østerdal.

Støtter 2000 prosjekter i året

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjon får årlig rundt 14 millioner kroner som skal deles ut til aktiviteter for barn og unge. er støtteordninga på rundt 14 mill i året. 25 000 kroner er

– Årlig støtter vi rundt 2000 tiltak. Det kan være alt fra å lage et kor, en juletrefest, film som i dette tilfelle, lage en politisk kampanje osv. Det er veldig mye som får støtte gjennom denne ordningen, sier Østerdal.

Ca. en tredel av overskuddet fra Norsk Tipping går til kultur, og blir fordelt til kulturbygg, Frifond, og til Den kulturelle skolesekken.