Fikk regning for fødsel

Sørlandet sykehus krever 17 000 kroner i betaling av ei kvinne fra Etiopia som fødte på sykehuset i Kristiansand.

Fødeavdeling

Paret fra Etiopia har ikke råd til å betale 17000 kroner, som de fikk i regning etter fødselen ved Sørlandet sykehuset Kristiansand.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad frykter farlige hjemmefødsler blant asylsøkere, dersom de må betale for å føde på sykehus.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder frykter slike episoder kan føre til utrygge hjemmefødsler for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden.

– I verste fall kan det medføre at det blir en hjemmefødsel under dårlige forhold. Jeg mener våre forpliktelser etter barnekonvensjonen tilsier at vi ikke lager økonomiske barrierer for at folk kan få nødvendig fødselshjelp, sier Hagestad.

Kan ikke betale regninga

Paret fra Etiopia har ikke råd til å betale 17000 kroner, som de fikk i regning etter fødselen ved Sørlandet sykehuset Kristiansand.

Mannen har oppholdstillatelse, mens kona fikk endelig avslag på asylsøknad mens hun var gravid.

Sykehusene kan kreve betaling, men praksisen blant sykehusene i landet er ulik, ifølge fylkeslegen.

– Enkelte sender konsekvent ut regning. Andre ser litt stort på det og gjør det ikke alltid, sier Hagestad.

Må regne med å betale

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder Arbeiderparti mener at asylsøkere som oppholder seg ulovlig i Norge, må regne med å måtte betale slik reglene er i dag.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen sier sykehusene bør vurdere om de skal ta betaling for fødselshjelp i hver enkelt sak.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Men hun mener sykehusene bør vurdere hver enkelt sak.

– La oss si det er noen som har fått svar på søknaden sin to måneder før de skal føde og ikke rekker å komme tilbake til sitt eget land, eller at de føder for tidlig ... Her er det individuelle forhold, som gjør at sykehusene vurderer disse situasjonene litt ulikt, sier Henriksen.

Det at sykehuset har ulik praksis med betaling, kan være fordi Helse- og omsorgsdepartementet kom med nye forskrifter i sommer, mener Henriksen.

– Det er kommet forskrifter som sier at det er lov til å ta betaling av ulovlige asylanter. Noen er tidlig ute med å følge denne forskriften, mens andre kanskje vurderer det litt individuelt.