Fikk hjelp av rusmisbruker for å sjekke kommunetilbud

Fylkeslegen tok med seg en tidligere rusmisbruker da de skulle kontrollere Arendal kommunes oppfølging av rusavhengige. Dette ga mye ekstra informasjon, sier seniorrådgiver Bjørn Vidar Gundersen.

Bjørn Vidar Gundersen

Seniorrådgiver Bjørn Vidar Gundersen sier helsemyndighetene går nye veier når de fører tilsyn med offentlige etater og kommuner.

Foto: Kim Nystøl / NRK

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder førte nylig tilsyn med Arendal kommune for å sjekke kommunens oppfølging av rusavhengige som har gjennomført et behandlingstilbud.

For første gang var en bruker av tjenestene med på et slikt offentlig tilsyn.

– Vi ser på det tilsynet vi har gjennomført som en suksess. Vi har gode erfaringer med å ha med oss brukere inn i revisjonsteamet og ønsker å gjøre det videre også i andre tilsyn.

Det sier seniorrådgiver hos fylkesmannen Bjørn Vidar Gundersen til NRK.

I tilsynet som ble gjennomført, ble også flere rusmisbrukere intervjuet om oppfølgingstilbudet som kommunen gir.

Vil høre brukerne

Statens helsetilsyn har startet et prosjekt for å få brukerstemmen mer frem i lyset når fylkesmannen gjennomfører sin kontrollvirksomhet.

– Det å få med oss personer, som har konkrete og egne erfaringer med de kommunale tjenestene, er viktig for å få en annen innfallsvinkel til den tilsynsvirksomheten vi bedriver, sier Gundersen.

I fjor gjennomførte fylkesmannen et tilsyn med Arendal kommune. De ville se hva kommunen gjorde for rusavhengige som kommer ut fra behandling.

Dette var et område som kommunen hadde sviktet grovt på tidligere, og med på tilsynet for aller første gang var en tidligere misbruker.

– Han var en deltaker på lik linje med oss fra fylkesmannen. Han har egenerfaring med bruk av kommunale tjenester og har et bredt kontaktnett med nåværende brukere av tjenestene, sier Gundersen.

– Må lytte til flere enn fagfolk

Det var Erik Torjussen som ble brukt av fylkesmannen under tilsynet.

Torjussen er tidligere alkoholiker og nå konsulent og rådgiver for A-larm, en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

Han mener det er helt nødvendig å lytte til andre enn fagfolk når noe i samfunnet skal bedres.

– Vi som har vært gjennom det helvete det er å ha et rusproblem, har kanskje en litt annen innfallsvinkel enn fagfolkene, sier Torjussen.

Fremtidsplanen

Nå mener han dette bør bli måten å føre tilsyn på i fremtiden.

– Ja, det mener jeg absolutt. Vi ser også at brukere og pårørende kommer inn og er med i sentrale roller i stadig flere sammenhenger, sier han.

Og det er også fremtidsplanen til fylkesmannen, ifølge Gundersen.

Det er allerede planlagt nye tilsyn der brukerne skal være med.

– Vi har planlagt et tilsyn nå i 2016 som går på kommunale rustjenester hvor vi også ønsker å ha med oss en brukerrepresentant. Også planlegger vi et tilsyn rettet inn mot tjenester innenfor tilbudet til psykisk utviklingshemmede. Vi bør kunne ha med oss brukere på alle områder hvor vi driver tilsyn, avslutter Gundersen.