NRK Meny
Normal

De ansatte vil ha nytt fengsel i Lillesand

Fengselsansatte i Agder er enige om å fronte Kjerlingland i Lillesand som det beste alternativet for et nytt fengsel i Agder.

Fengsel

5. mai skal det etter planen vedtas hvor det nye fengselet på Sørlandet blir plassert.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Nylig ble det klart at Agder får kun ett fengsel, og ikke flere som det tidligere har vært ytret ønske om. Fengselet på Sørlandet skal ha en kapasitet på 250 innsatte, og skal finansieres gjennom et såkalt OPS (Offentlig Privat Samarbeid).

NRK har snakket med lederne for de to største fengselsorganisasjonene i Arendal og Kristiansand. Alle trekker peker på Lillesand som det beste alternativet og sier de har medlemmene i ryggen.

Chris Myre

Chris Myre i Norsk Fengsels- og friomsorgsforbud (NFF) i Kristiansand

Foto: Privat

– Lettest for å alle og enes om

– Man må argumentere med hva som er best for helheten, og ikke ta egoistiske hensyn. Lillesand er uten tvil det alternativet som alle kan enes om. Det ivaretar interessene til både arbeidstakere, innsatte og frivillige organisasjoner, sier leder Chris Myhre i Norsk Fengsels- og friomsorgsforbud (NFF) i Kristiansand.

Stefan Müller

Stefan Müller i NFF i Arendal

Foto: Privat

Han trekker fram infrastruktur som et viktig argument. Lillesand ligger mellom Kristiansand og Arendal som har hovedseter for både domstol og politi.

– I tillegg er det brukt milliarder på å bygge ut ny europavei. E18 gir effektiv transport begge veier. Alt ligger til rette for å velge i Lillesand, sier Myhre.

Stefan Müller i NFF i Arendal mener nærhet til flest mulig arbeidstaker er et tungtveiende argument for plassering i Lillesand.

– Vårt hovedønske har hele tiden vært to fengsler i Agder, men når det nå går mot kun ett fengsel, så mener vi Lillesand er det beste alternativet, sier Müller.

Skuler til Froland

Leder av Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY) Arendal, Frank Bredal, sier hans foreningen også har jobbet for to fengselsavdelinger i Agder.

Frank Bredal

Leder av Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY) Arendal, Frank Bredal.

Foto: Privat

– Men slik det ser ut til å bli nå, så er Lillesand det alternativet som det går an å samles om.

Samtidig understreker han at det er spennende å følge kampen for nytt fengsel i Froland.

– Det jobbes nå knallhardt for å løfte fram Blakstad som et reelt alternativ. Det kan tenkes at mine medlemmer i løpet av våren skifter mening og ønsker fengsel i Froland, sier Bredal.

Karl Johan Johannessen

Karl Johan Johannessen i KY Kristiansand

Foto: Privat

Lettere å skaffe arbeid

Karl Johan Johannessen i KY Kristiansand, sier han har medlemmene i ryggen når han går for Lillesand.

– I tillegg til fordelene med god infrastruktur, så mener jeg Lillesand er det beste alternativet med tanke på at innsatte skal tilbake i samfunnet. Plasseringen gir mange muligheter for å skaffe innsatte arbeid, sier Johannessen.

Blakstdaheia fengsel i Froland

Slik vil Blakstadheia Fengsel se ut, dersom Sørlandets nye storfengsel legges til Froland.

Foto: Axis.as/Kuvaas