Dyr slaktet etter blåtungesmitte

Mattilsynet varsler omfattende kontroller gjennom sommeren.

blodprøve av sau

REGNER MED Å FINNE MER SMITTE: Mattilsynet vil i sommer kontrollere sauer, kyr og geiter i stor skala på Agder (Arkivfoto).

Foto: Odd Rømteland / NRK

Fem kyr måtte nylig slaktes i Lindesnes, for å hindre at flere dyr ble smittet av dyresykdommen blåtunge.

Sperresonen etter blåtunge-utbruddet utvides til de sørlige delene av Aust-Agder.

SPERRESONE: Blant annet på grunn av sviknotten er det fra 20. april forbudt å føre dyr ut av restriksjonssoner.

Foto: Illustrasjon: Veterinærinstituttet

Mattilsynet vil i sommer kontrollere sauer, kyr og geiter i stor skala på Agder.

- Vi vil fortsette med tankmelkprøver og vi vil også måtte ta en del blodprøver hver måned av dyr i utvalgte besetninger, sier Solfrid Åmdal, seksjonssjef ved Mattilsynets hovedkontor.

I dag strekker den såkalte sperresona seg fra vest for Flekkefjord til Arendal og noen mil inn i landet, og omfatter flere hundre tusen dyr.

- Burde blitt vaksinert

Leder av Vest-Agder Bonde- og småbrukarlag, Hans-Jørgen Snerling, er sikker på at dyra ville vært bedre tjent med vaksinering.

Ku

OMFATTENDE KONTROLLER: Nå er sesongen for smittebæreren sviknott for alvor i gang, og det vil tas prøver hver måned (Arkivfoto).

Foto: Odd Rømteland / NRK

- Når Mattilsynet vil ha en overvåkning føler de seg kanskje trygge på det, så vil jo tiden vise hvem som har rett, sier Snerling.

En bonden i Vigmostad ble nylig pålagt å slakte fem dyr for å hindre at sviknott skulle bringe blåtunge-smitte videre til andre dyr og besetninger. Det er nå sesongen for sviknotten for alvor tar til.

- Vi får være optimister og håpe det beste, men vi ligger jo tynt an, sier Snerling.

Fjern komposthauger

Sviknotten overvintrer som larver og disse klekkes når temperaturen stiger. Hunnsviknotten suger blod for å legge egg som blir til neste generasjon av sviknott.

Knotten formerer seg i råtnende planterester, fuktig jord og gjødsel, avhengig av sviknottart. Derfor er det vanskelig å hindre sviknottens livssyklus. Generelt kan man ved å holde miljøet reint og tørt ute og inne, redusere sviknottens klekkemuligheter, ifølge Mattilsynet.

Blant annet kan det være lurt å fjerne eventuelle komposthauger med plantemateriale eller gjødsel i nærheten av beiter og husdyrrom.

Regner med å finne mer blåtunge

Mattilsynet venter at det vil bli funnet mer smitte blant dyr på Sørlandet i tida framover.

- Vi må alltid regne med å finne smitte, det tror jeg nok, sier Solfrid Åmdal.

Hun utelukker heller ikke at dyr på Agder vil bli vaksinert.

- Nå vil Veterinærinstituttet lage en ny risikovurdering i slutten av måneden og så må vi vurdere hva som skjer fram mot sommeren og etter sommeren, sier Åmdal.