Agderpostens bilde felt i PFU

PFU behandlet i dag Agderpostens bilde av fotograf Erik Holand som var etterbehandlet i Photoshop, og konkluderte med fem mot to stemmer at bildet er et brudd på god presseskikk.

Bilete skapar diskusjon

Manipuleringen av bildet til høyre gjorde at det prisvinnende bildet til venstre ble ilagt nye egenskaper, slik at det fremstår som om bussen er i fart.

Foto: Erik Holand

PFU diskuterte saken i en time, før leder Hilde Haugsgjerd sa at hun oppfattet det slik at de gikk i retning av en fellelse, men at de ville moderere ordlyden i forhold til innstillingen til sekreteriatet.

Senere ble det avstemning, hvor fem mot to stemte for at bildet var brudd på god presseskikk

Prisvinnende bilde

Erik Holands bilde av en lærer i en buss vant i høst Sørlandets pressepris i fotokategorien, men deretter ble det stor debatt.

Kritikken gikk blant annet på at fotografen hadde bearbeidet bildet i etterkant, slik at bussen fremstod som om den var i fart når den faktisk stod i ro.

Det var Dag Bæverfjord i VG som klagde inn saken til Pressens Faglige Utvalg.

Han mener bildet bryter med punkt 4.11 i Vær Varsom-plakaten, som sier at «manipulerte bilder kun kan aksepteres som illustrasjon når det tydelig framgår at det dreier seg om en montasje».

Agderposten avviste klagen med begrunnelse om at bakgrunnen i vinduet ble duset ut for å trekke oppmerskomheten mot passasjeren i motsetning til det som var rundt.

Heftig debatt under behandlingen

I PFUs behandling av saken ble det mye diskusjon rundt det prinsipielle rundt bildemanipulering i journalistikken. For flere av medlemmene var det viktig å påpeke at bildet i seg selv ikke er et alvorlig tilfelle, også på grunn av at saken i seg selv ikke er veldig alvorlig, men dreier seg om en 82 år gammel mann som er på vei til jobb.

Likevel argumenterte flere for at bildet er i grenseland og at en eventuell frifinnelse av Agderpostens publisering ville kunne føre til at man åpner opp for mer manipulering av pressefoto.

"Latterlig og pompøst"

Uttrykk som latterlig og pompøst ble også brukt om diskusjonen som har oppstått i etterkant av at Holand vant Sørlandets pressepris.

– Vi er nødt til å være tydelige, men jeg skulle ønske vi hadde en viktigere sak å være tydelige på, sa Håkon Borud fra Drammens tidende.

Han la vekt på at saken har kommet litt ut av proposjoner, men at vernet rundt troverdigheten til det journalistiske bildet er viktigere.

Blant de som gikk lengst i å protestere mot en fellelse, var Line Noer Borrevik som er nestleder i PFU.

– Vi må vokte oss for å bli mer religiøse enn paven, og jeg synes dette fremstår som pompøst, sa Borrevik fra gatemagasinet Asfalt.