Hopp til innhold

Fekk fylkeskulturprisen

Kunsthandtverkar og kunstformidler Harald Solberg kunne stolt ta imot fylkeskulturprisen frå Aust-Agder Fylkeskommune.

Harald Solberg

Harald Solberg

Foto: Svein Sundsdal/NRK

- Eg vart veldig glad. Det å jobbe i kunstverda er ganske einsamt til tider. Eg har jobba i Bomuldsfabriken i 11 år og vart veldig overraska. Eg ser på meg sjølv som ein offentleg tilsett, og eg visste ikkje at ein gav prisar til offentleg tilsette, seier han til NRK Sørlandet.

Nettverk

- Gjennom si innsikt og innsats har kandidaten sett biletkunst og formidling av biletkunst på Sørlandets dagsorden på ein heilt spesiell måte. Gjennom sitt virke har han fått eit betydeleg nettverk i kunstverda og slik sett bidrege til at landsdelen får ta del i betydelege kunstutstillingar, skriv Aust-Agder Fylkeskommune i ei pressemelding.

Han får også skryt for dei ulike oppdraga han har hatt som kunstnar.

- Kandidaten har bidrege til etablering og utvikling av Bomuldsfabriken Kunsthall som er eit av dei sentrale visningsstadene for samtidskunst i Noreg. Kandidaten har dessutan utvikla og gjennomført sentrale kunstprosjekt ved Nasjonalmuseet for kunst i Oslo. Han har hatt ei rekkje utsmykkingsoppdrag som kunstnar, vore kunstnarisk rådgjevar i mange samanhengar og drive pedagogisk verksemd ved fleire utdanningsinstitusjonar, heiter det i pressemeldinga.

- Avgjerande for Bomuldsfabriken

- Innsatsen han har vore avgjerande for at Bomuldsfabriken Kunsthall har oppnådd den posisjon galleriet har i norsk kunstliv. Han evnar gjennom sin kompetanse og sine nettverk å skape utstillingar i Aust-Agder av nasjonal interesse. Kandidaten står på barrikaden for kunsten og evnar å formidle kunsten utelukkande på kunsten sine premiss. Kandidaten er av våre fremste kunstformidlarar, skrive fylkeskommunen i pressemeldinga.

Solberg er stolt over å kunne motta prisen som er ein skulptur av Arne Vinje Gunnerud.

- Det synleggjer den innsatsen vi har gjort på Bomullsfabrikken. Vi har gjort ein jobb utover normal arbeidstid lenge, seier ein stolt Harald Solberg.