Feiring på UiA

Tirsdag feirer Universitetet i Agder at de har passert 250 disputaser på egne doktorgradsprogrammer. Disputas er den avsluttende prøven for å oppnå doktorgrad. Viserektor mener doktorgrad-kandidatene har vært viktige for universitetets utvikling.

Universitetet i Agder
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK