Feilopererte pasienter: – Sykehusdirektøren må gå

De har alle blitt hundre prosent uføre etter feiloperasjoner på Sørlandet sykehus. Nå krever de at administrerende direktør Nina Mevold går av.

Finn Åge Olsen, Margret Annie Gudbergsdottir, Åse Vegge og Svein Are Auestad er alle feiloperert av den samme legen.

Finn Åge Olsen, Margret Annie Gudbergsdottir, Åse Vegge og Svein Are Auestad er alle feiloperert av den samme legen.

Per Kåre Sandbakk/NRK

– Hun må ta ansvar for det som har skjedd, og gå av. Det er så mye lidelse i kjølvannet av denne legen uten at det har blitt gjort noe, sier Svein Are Auestad.

Han har tidligere fortalt om saken sin anonymt. Nå vil han stå frem sammen med de andre.

– Tårene bare rant da jeg leste hva Helsetilsynet skrev om saken min. Det er ingen vei tilbake for ledelsen nå.

Det er et spesielt møte som finner sted i Lyngdal. NRK har tidligere skrevet om dem, men de har aldri truffet hverandre.

I går kom den omfattende granskingen fra Statens helsetilsyn. Deres saker fikk sin konklusjon:

Feiloperasjon. Sykehuset har behandlet dem uforsvarlig.

Den mye omtalte legen er fratatt autorisasjonen. Ledelsen ved Sørlandet sykehus har brutt loven på flere punkter, ifølge Helsetilsynet.

Nå krever de skadde pasientene at administrerende direktør Nina Mevold går fra stillingen hun har hatt siden høsten 2018.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen var en av de første pasientene som sto frem i media som feiloperert ved Flekkefjord sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Samme skjebne – samme krav

Finn Åge Olsen og Åse Løkken Vegge ble operert da legen jobbet i Flekkefjord.

I årevis har leger uten spesialisering operert pasienter der.

Finn Åge måtte til slutt amputere beinet. Åse fikk satt inn full hofteprotese, til tross for at hun ikke skulle vært operert. Hun endte med kroniske smerter og dropfot.

– Mevold slipper altfor lett unna. Hun sier bare at de skal ha bedre systemer. Hun tar ikke ansvar, sier Vegge. Hun har selv jobbet 40 år som sykepleier.

Svein Are Auestad og Margret Annie Gudbergsdottir ble operert av legen etter at ledelsen overførte han fra Flekkefjord til Kristiansand.

Svein Are har fått ødelagt hånda, og har kroniske nervesmerter i beina. Margret Annie har blitt påført smertesykdommen CRPS, og har også fått ødelagt hånda. Begge ble operert sommeren 2019.

Flere av feiloperasjonene og tilsynssakene er fra legens tid i Kristiansand. Systemsvikt, er konklusjonen fra Helsetilsynet.

– Mitt liv er ødelagt og jeg vil at noen skal ta ansvar. Direktøren får vise at hun tar ansvar, og derfor må hun gå, sier Margret Annie Gudbergsdottir.

margret annie

Margret Annie Gudbergsdottir ble operert av legen i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Flyttet legen til Kristiansand

I elleve år jobbet legen som overlege ved ortopedisk avdeling i Flekkefjord uten å ha den seks år lange utdannelsen som ortoped.

Pasienter ble skadet. Noen døde etter behandlingen de fikk.

Etter flere medieoppslag om tilsynssakene i Flekkefjord, ble legen overført til Kristiansand i starten av 2019. Der skulle han ta utdanningen i ortopedi.

Fylkeslegen hadde møtt opp i et eget styremøte for å uttrykke sin bekymring om operasjonene i Flekkefjord til Mevold og styret høsten 2018.

Avdelingsleder ved ortopedisk avdeling i Kristiansand hadde også sendt bekymringsbrev til fylkeslegen om denne legen.

Likevel fikk legen starte i en stilling ved avdelingen i Kristiansand.

Da NRK brakte saken om at Helsetilsynet ville granske legen, ville ikke direktør Nina Mevold fjerne han fra vaktene.

Hun hevdet det var trygt. Han måtte få ta utdannelsen sin.

Kort tid etter, kunne NRK avsløre at han hadde feiloperert igjen. Det var Margret Annie Gudbergsdottir som sto frem.

– Mevold har hatt ansvar for at han ble overført til Kristiansand. Hun kunne bare sagt at han skulle slutte i jobben, sier Gudbergsdottir.

Helsetilsynet valgte å opprette såkalt individtilsyn mot legen. De mente han kunne være til fare for pasientene. De tok også fra han autorisasjonen under granskingen.

Få visste om

Det var ikke så mange ved sykehuset i Kristiansand som visste hvilken lege som kom vinteren 2019, ifølge granskingen.

At han hadde skadet pasienter, og opererte over evne. Det var altså få øyne som kunne følge med, ifølge dokumentene fra Helsetilsynet.

«Administrerende direktør ved SSHF opplyser at klinikkdirektør ved SSK ikke var involvert i den nevnte avtaleinngåelsen ved ansettelsen av NN. Klinikkdirektøren peker på at dette burde vært gjort, og at det da ville vært lettere å få etablert et tettere oppfølgingsregime på tvers av avdelingene (akuttmottak, anestesi/operasjon, avdeling for kirurgiske senger og ortopedisk avdeling) i Kristiansand. Heller ikke kvalitetsrådets arbeidsutvalg ved SSK var informert om de spesielle omstendighetene rundt tilsettingen.»

Helsetilsynet kritiserer at ikke disse var informert, og mener oppfølgingen av legen sviktet.

Da Svein Are Auestad kom på akutten med avsagd tommel, opererte legen han alene. Skaden var så alvorlig at han skulle vært sendt til Rikshospitalet.

Men ingen grep inn.

– De øynene legen skulle hatt på seg, har han ikke hatt. Lidelsene kunne vært unngått hvis de som skulle passa på han, hadde gjort det, sier Auestad.

Nina Mevold, Sykehusdirektør Sørlandet sykehus

Sykehusdirektør Nina Mevold har ikke vurdert å trekke seg.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mener hun tar ansvar

Administrerende direktør Nina Mevold har ikke vurdert å trekke seg.

– Nei, det har jeg ikke. Jeg kom hit i oktober 2018. Jeg har satt meg godt inn i foretakets svakheter og styrker.

– Legen ble overført til Kristiansand etter at du overtok direktørjobben. Flere har blitt feiloperert det året han var der. Mener du ikke det er ditt ansvar?

– Vi har mange tilsynssaker, som alle sykehus har. Jeg har det overordnede ansvaret på systemnivå.

Ifølge Helsetilsynet har Sørlandet sykehus brutt loven på systemnivå ved å ha manglende kontroll og ledelse.

Pasientene mener Mevold må holdes ansvarlig for at legen ble overført til Kristiansand. Til det svarer hun:

– Jeg har ansvar for alt som skjer på dette sykehuset, men jeg kan ikke gå ned i alle detaljer i slike saker.

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie sier at det regionale helseforetaket må vurdere situasjonen.

Foto: Kamilla Marie Johnsen

Høie: – De har en stor jobb foran seg

– Man trenger ny ledelse, som starter på nytt. Folk stoler ikke på dem nå. Hva vil Høie gjøre, spør Gudbergsdottir.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at Helse Sør-Øst (HSØ) må vurdere om Helsetilsynets rapport vil få konsekvenser for ledelsen ved Sørlandet sykehus:

– Uansett har HSØ og Sørlandet sykehus en stor jobb foran seg med å gjenopprette tilliten slik at befolkningen føler seg trygge på at kompetansen ved sykehuset er godt ivaretatt.

HSØ vil i tiden fremover følge med på Sørlandet sykehus sitt arbeid med å forbedre pasientsikkerheten.

– Vi vil ha en tett oppfølging av helseforetaket og deres oppfølging av tilsynsrapporten, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

Bjørn Walle, styreleder ved Sørlandet sykehus

Styreleder Bjørn Walle i Sørlandet sykehus har full tillit til administrerende direktør Nina Mevold.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem i HSØ var ikke tilgjengelig for kommentar.

Styreleder Bjørn Walle i Sørlandet sykehus HF, sier til NRK at han har full tillit til Mevold og sykehusledelsen.

– Jeg mener at denne saken ikke handler om enkeltpersoner. Den handler om systemsvikt, sier styrelederen.

Hvem har ansvar for systemsvikten?

– Det er det arbeidet som Nina Mevold jobber med hver eneste dag nå, sier Walle.

pasienter kollasj

Finn Åge Olsen, Margret Annie Gudbergsdottir, Åse Vegge og Svein Are Auestad er tidligere operert av den samme legen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Har ikke tillit

Men ingen av de feilopererte pasientene som møttes i Lyngdal, har tillit til sykehuset eller direktøren:

– Jeg ville vært livredd for å bli syk, og havne på sykehuset i Kristiansand. Jeg stoler ikke på dem, sier Svein Are Auestad.

Margret Annie Gudbergsdottir har politianmeldt både legen og ledelsen ved sykehuset. Politiet har startet etterforskning.

Åse Vegge skal anmelde sin sak en av de nærmeste dagene:

– Jeg har vært i kontakt med politiet, og skal levere anmeldelse.