Hopp til innhold

Feilopererte går til sak mot Sørlandet sykehus - krever erstatning

Flere av de skadede pasientene krever nå oppreisningserstatning fra helseforetaket. Det kan ende med et omfattende søksmål.

– Til nå er vi åtte feilopererte som vil være med på dette, sier Finn Åge OIsen.

Flere har han ikke rukket å snakke med siden han bestemte seg for å gå til sak mot Sørlandet sykehus.

Olsen har stått i fronten for de mange som er skadet. Legen som har operert dem, ble overført fra Flekkefjord til Kristiansand.

Han jobbet som ortoped, til tross for at han ikke var utdannet. Flere pasienter er skadet for livet.

Enkelte døde etter feilbehandling.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen må hver uke tilpasse protesen på beinet han har amputert. Nå krever han og flere andre erstatning fra sykehuset.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Blant dem som vil kreve erstatning fra sykehuset, er også etterlatte av pasienter.

– Vi er allerede en god gjeng nå, og jeg vil tro det kommer mange flere også, sier Olsen.

Nylig sto flere av de feilopererte frem og fortalte om erstatningene de har fått fra Norsk pasientskadeerstatning, NPE.

Olsen som endte med å måtte amputere beinet, fikk 575.000 kroner i erstatning.

– Vi føler at erstatningene fra NPE er et slag i mellomgolvet.

Men disse pasientene kan også ha krav på erstatning direkte fra sykehuset.

Nina Mevold

Administrerende direktør, Nina Mevold, har vært leder både før og etter at legen ble overført til Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lite kjent ordning

– Dette er en ordning få vet om, og ingen forteller dem det heller. Denne erstatningen er for tort og svie, sier advokat Jan Inge Thesen.

Han representerer de feilopererte.

– Dette kan bli stort. At en sykehusledelse kan la en lege, som ikke er kompetent, få fortsette å operere folk, savner sidestykke i norsk sykehushistorie.

Thesen har hatt flere erstatningssaker mot helseforetak. Blant annet Guldberg-saken og Djabrail-saken mot Helse Bergen.

– I tilfeller hvor det foreligger grov systemsvikt, kan pasientene eller etterlatte ha krav på oppreisningserstatning direkte fra helseforetaket.

Jan Inge Thesen

Advokat Jan Inge Thesen mener pasienter som er ofre for grov rutinesvikt, har krav på oppreisningserstatning.

Foto: PAUL PAIEWONSKY / ADVOKATFIRMAET ROBERTSEN

Thesen mener denne saken er klar:

– Det kreves at det foreligger grov uaktsomhet som følge av et ledelsesproblem, eller forsett. Dette vilkåret er høyst sannsynlig oppfylt her.

Statens helsetilsyn har konkludert med grov systemsvikt og lovbrudd ved Sørlandet sykehus. 450 pasienter har krevd en ny vurdering etter at de ble operert av legen.

Helsetilsynet har også bedt politiet reise straffesak mot foretaket.

Svein Are Auestad

Svein Are Auestad kom på sykehuset i Kristiansand med en alvorlig motorsag-skade. Legen som ga behandling var ikke ortoped.

Foto: Privat

Vil at direktøren går av

– Det beste for oss ville vært at direktøren går av. Uten etterlønn, sier Finn Åge Olsen.

Administrerende direktør, Nina Mevold, har vært sjef siden høsten 2018.

Hun godkjente at legen ble overført til Kristiansand, ifølge dokumenter NRK har.

Pasientene er skuffa over at hun fremdeles sitter i jobben.

Men hun har ikke tenkt å gå. Hun ønsker heller ikke å svare på spørsmål i forbindelse med at pasienter krever erstatning.

Bjørn Walle, styreleder ved Sørlandet sykehus

Styreleder Bjørn Walle mener Nina Mevold gjør en god jobb, og gir henne full tillit.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Styreleder i Sørlandet sykehus, Bjørn Walle, sier han skal uttale seg på vegne av foretaket.

– Nina Mevold har sykehusets tillit. Hun gjør en god jobb når det gjelder pasientsikkerhet. Det er ingen grunn til at hun skal gå.

– Hva må til for at en direktør ikke har tillit?

– Det er et kjempelangt og vanskelig spørsmål å svare på. Det krever en lengre utredning å svare på det.

Når det gjelder erstatningskravene, sier Walle at foretaket bare må forholde seg til det som kommer fra pasientene:

– De må gjøre det de mener er riktig. Det er sånn systemet er.

– Sørlandet sykehus er også under etterforskning og kan ende med å måtte betale en høy foretaksbot. Dersom mange pasienter også krever erstatning, hvordan skal en pressa sykehusøkonomi klare det?

– Igjen, vi må vente og se omfanget og utfallet av dette. Vi kan ikke gi noe svar på dette nå.

Kan ende med rettssak

Det kan ende med et omfattende søksmål dersom Sørlandet sykehus motsetter seg kravene. Da kan saken havne i retten.

– Det første jeg har gjort, er å be helseforetaket erkjenne ansvar for feilene. Deretter vil vi komme med konkrete summer for de ulike pasientene, sier Thesen.

– Hadde dette vært i USA, ville trolig sykehuset gått konkurs. I Norge ligger summene på noen hundre tusen.