NRK Meny
Normal

Må utbedre mangler i el-anlegget på Superspeed

Color Line må utbedre en rekke mangler ved det elektriske anlegget i Superspeed 1. Det var ved et tilsyn i februar at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avdekket flere forhold som ikke oppfyller norske sikkerhetskrav.

– Vi tar sikkerhet ekstremt seriøst, men jeg kan ikke kommentere detaljene i rapporten, sier konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line.

Video SuperSpeed måtte snu

Utbedringene på Superspeed 1 må skje innen 10. juni.

Foto: Nyhetsspiller

DSB har nå bedt rederiet om en plan for utbedring av avvikene, og rederiet har fått en frist til 10. juni med å rette feilene som tilsynsrapporten har avdekket. Superspeed 1 seiler på strekningen Kristiansand – Hirtshals, og ble bygget av Aker Yards i Raumo i Finland i 2007.

Kan ha eksistert siden skipet ble bygget

Christian Karlsen

Utbedringene i det elektriske anlegges skal gjøres for å sikre mannskap og passasjerer om bord i ferja.

Foto: Lars Erik Larsen / NRK

Tilsynsleder Gunnar Erichsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at feilene kan ha eksistert helt siden skipet ble bygget. Noen mangler kan også ha oppstått under ombygging eller reparasjoner.

– Slike skip bygges og utbedres som regel i utlandet hvor andre regler eksisterer, sier Erichsen.

DSB fører regelmessige tilsyn om bord i skip. Stikkprøver avdekker ofte mangler som må rettes opp.

– De store rederiene, som Color Line, er veldig profesjonelle. De lytter og retter opp feilene fortløpende, sier Erichsen.

Ingen av feilene på Superspeed var av en slik karakter at de måtte utbedres øyeblikkelig. De var av typen "mangler som må rettes, men som er av en slik art at sikkerheten ved anlegget ikke er vesentlig redusert og skal rettes innen en gitt frist".

Varsel om strømlekkasje

Taxfree SuperSpeed 1

En av feilene er knyttet til en elektrisk skapdør ved inngangen til taxfreebutikken

Foto: Lars Erik Larsen / NRK

En av feilene var knyttet til utstyr som skal varsle om strømlekkasje.

– Mens vi på land – i våre egne hus – har jordfeilbrytere som slår ut når noe er galt, skal skip ha indikatorer som melder fra hvis noe galt er i ferd med å skje, sier Gunnar Erichsen.

En annen mangel ble funnet i en skapdør ved inngangen til taxfreebutikken.

– Her må det monteres jordforbindelse. Dette er utstyr som passasjerene ikke kommer i befatning med, men for mannskapet er det viktig at dette fungerer etter forskriftene.

Strengere krav på skip

I enkelte rom med sluk må det monteres en annen type stikkontakt. På skip er det forskjellige soner med ulike krav til innkapsling av det elektriske utstyret – alt avhengig av i hvor stor grad utstyret kan utsettes for fuktighet.

På dekk må noen av stikkontaktene for transformatorer kapsles bedre inne.

Gunnar Erichsen sier at kravet til merking av elektrisk utstyr på skip er strengt.

– Strøm er en farlig vare. Når mannskapet skal ha befatning med det elektriske anlegget, er det viktig at de vet hvilket spenningsnivå de står overfor. Enkelte steder på Superspeed må dette merkes bedre.

Superspeed 1

Noen av stikkontaktene på ett av bildekkene må skiftes for å forhindre at det oppstår gnister.

Foto: NRK

Der det forekommer justerbare vern, skal såkalte sett-punkter markere hvor vernet starter. Ting kan endres, og det er viktig å merke slike punkter så de som opererer båten vet hva de har å forholde seg til. Enkelte steder på Superspeed var det ikke samsvar mellom sett-punktene og merkeskiltene for sett-punktene, sier Erichsen.

Stikkontakter på bildekk

Tilsynsrapporten viser at noe av utstyret i enkelte elektriske tavler manglet tilkobling mot jord.

– På skip er det mye metall, og jording er derfor svært viktig, sier Erichsen.

Color Line blir også pålagt å skifte en del stikkontakter på ett av bildekkene.

– Stikkontaktene på bildekk, dekk 5 babord side var ikke i en utførelse som forhindrer gnister, heter det i rapporten.

– Rederiet må noen steder skifte til en annen type stikkontakter. Poenget er at det ikke skal være mulig å dra ut en plugg som det er strøm på, sier tilsynsleder Gunnar Erichsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Tar sikkerheten alvorlig

Helge Otto Mathisen

Konserndirektør i Color Line, Helge Otto Mathisen sier selskapet setter sikkerhet i høysetet.

Foto: NRK

– Color Line tar sikkerhet ekstremt alvorlig, men det er ikke mulig for meg å kommentere detaljene i rapporten, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen.

– Vi har faktisk blitt kåret til ett av de sikreste fergeselskapene i verden.

Mathisen har ikke lest tilsynsrapporten, men sier at selskapet selvsagt vil utbedre de åtte punktene.

– Hvis et skip har 250 000 elektriske punkter og du får åtte pålegg etter et tilsyn, blir det for detaljert for meg å kommentere, sier konserndirektøren.

Tilsynsleder Gunnar Erichsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter at det ikke er selskaper som Color Line de har problemer med.

– Det er de små rederiene som ofte mangler forståelse for pålegg vi gir, som er problemet, sier Erichsen.

Color Line må utbedre de påviste manglene innen 10. juni.

SuperSpeed

Flere forhold ved det elektriske anlegget på Superspeed 1 må utbedres fordi det ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK