Fastleger opplever høyere press

Fastleger opplever stadig høyere arbeidspress og flere kommuner sliter med å rekruttere leger. Helseministeren mener nye arbeidsformer med digitale verktøy kan være med på å løse fastlegekrisen:

Fastleger opplever stadig høyere arbeidspress og flere kommuner sliter med å rekruttere leger. Helseministeren mener nye arbeidsformer med digitale verktøy- kan være med på å løse fastlegekrisen.