Fastklemt person ute av buss

Personen som satt fastklemt er nå ute av skolebussen og blir fløyet til sykehus. Bergingsbil er på vei til stedet der en skolebuss har truffet et autovern på fylkesvei 43 nord for Rom i Lyngdal. Politiet oppretter pårørendessenter i Lyngdal.