Farten går opp på sykkelstiene

– Farten går opp på gang- og sykkelstier, jobbpendlere med klikkpedaler og dertil egnet sykkelbekledning og el-syklister, kjører opp i 30 km/t. Kjell Lye er en ivrig helårssyklist og merker seg at jobbpendlere på sykkel og el-syklister har svært høy fart på sykkelstiene.

Flere og flere sykler, men fremdeles er det mange som ikke bruker lys på sykkelen i høstmørket. Både syklister med lys og myndighetene slår alarm

NETT-TV: Mange sykler uten lys.

– For åtte år siden kvittet familien seg med bilen og nå sykler jeg hele året. vi bor sentralt og har voksne barn så det er ikke noe problem å sykle. Nå sykler jeg hele året, sier Kjell Lye, som er selvutnevnt helårssyklist og sykler fra Grim til Sørlandet sykehus.

Oppstår farlige situasjoner

Gjennom et helt år ser han mye forskjellig på sykkelstiene og mener de nye elsyklene og det nye utstyret har gjort at farten bare øker og skaper farlige situasjoner.

– Med økningen i elsykler blir det flere enn de i kondomdress som sykler fort. Nå tror jeg at begge disse gruppene er greit utstyrt med lys, men farten gjør at det blir desto viktigere at alle syklister i det minste er utstyrt med «bli-sett-lys».

Kjell Lye

Helårssyklist Kjell Lye merker seg at syklister har svært høy fart på sykkelstiene.

Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Han mener dette må gjøres for å unngå farlige situasjoner. Hver vinter ser han farlige situasjoner. Forbikjøringer gjøres på sykkelstien, så kommer noen imot som ikke synes så godt, men man unngår akkurat en kollisjon.

– Gjennomsnittsfarten hos syklistene økes, og mange kommer opp imellom 20–25 km/t. Heldigvis bruker el-syklistene og de proffe som har fullt utstyr, men det er de litt mer langsomme sylistene som sykler uten lys, mener Lye.

Flere krav

Statens vegvesen har flere krav til hvordan sykkelen skal være utstyrt. (Se faktaboks).

– Vi ønsker at sykkelen skal være et effektivt framkomstmiddel, sier sykkelkoordinator i Statens vegvesen, Henrik Duus.

Vegvesenet jobber med å utvikle sykkelveinettet, men Duus er klar på at man må passe på hvordan man sykler.

– Farten på tilpasses forholdene, og det er klart at det krever sosiale ferdigheter å sykle sammen med andre på sykkelstiene, fortsetter han.

Ønsker flere helårssyklister

– Helårssyklister trenger vi mer av, det gir bedre trafikkflyt og er bra for miljøet, sier Kristen Egeland, sykkelrådgiver i Kristiansand kommune.

Geir Lier og Kristen Egeland

Kristen Egeland (til høyre) ønsker flere helårssyklister.

Foto: Kim Nystøl / NRK

De siste tre årene har Kristiansand kommune sponset innbyggerne med piggdekk og betalt for omlegging. Nå ønsker de å gjøre mer.

– I år satser vi med vintervedlikehold av sykkelveiene, og kjøpt inn kost som skal kjøres over veiene. I tillegg vil vi måke vekk snøen over Lundsbroa og utvalgte steder i Posebyen, fortsetter Egeland.

Helårssyklisten Lye er godt fornøyd med hvordan Kristiansand kommune rydder veiene.

– Veiene er alltid brøytet når arbeidsdagen begynner, sier han.