Professor: – Pappas tilstedeværelse viktigere enn før

Færre dager på barsel gjør partners tilstedeværelse på sykehuset enda viktigere i dag enn før, mener professor i sykepleievitenskap Liv Fegran.

Øystein Høylund og Marianne Hoset med fire timer gamle Marita.

Øystein Høyland og Marianne Hoset kunne ikke tenke seg noe annet enn familierom. Derfor valgte de å føde på Flekkefjord sykehus. Her fikk de bo på familierom med nyfødte Marita i to dager.

Foto: Anne Wirsching, NRK

– Pappa bør være til stede den første tiden for å bli kjent med barnet og trygg på sin nye rolle. Det er derfor svært negativt hvis han havner på gangen kort tid etter at barnet er født, sier professor i sykepleievitenskap ved Universitet i Agder, Liv Fegran.

Mandag fortalte NRK at nesten halvparten av mødrene som føder ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) må ligge på flermannsrom.

Dermed kan ikke de nybakte fedrene tilbringe de første dagene med mor og barn på sykehuset.

Liv Fegran

Liv Fegran, professor i sykepleievitenskap ved UiA, mener fars tilstedeværelse på barsel er en viktig støtte for mor og bidrar til at foreldrene blir mest mulig trygge før de utskrives fra sykehuset.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Far er en viktig støtte

Liv Fegran tenker det er ekstra viktig at foreldrene får disse første dagene sammen med barnet fordi tiden på barselavdelingen har gått ned.

– Da jeg fikk barn i 1984 var jeg en uke på sykehuset. I dag reiser mange hjem etter et par dager. Fars tilstedeværelse er en viktig støtte for mor og bidrar til at de nybakte foreldrene blir mest mulig trygge før de utskrives. Det kan blant annet gjøre det lettere å komme i gang med ammingen, sier Fegran som også sitter i Nasjonalt Fagråd for nyfødtmedisin, fødsels – og svangerskapsomsorg i Helse Sør-Øst.

Fegran har forsket på hvor viktig fars rolle som omsorgsutøver er ved for tidlige fødsler. Forskningen viste at når far blir involvert fra starten så får han en opplevelse av å mestre og å være viktig for både mor og barn.

– Det skjer også mye med mor både fysisk og følelsesmessig etter en fødsel. Det er en annen viktig grunn til at han bør være der, sier Liv Fegran.

Kristine Jortveit og Charlotte Lidahl må dele rom på barselavdelinga i Kristiansand.

Kristine Jortveit og Charlotte Lidahl må dele rom på barselavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Begge fedrene måtte forlate sine nyfødte sønner og dra hjem.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Anbefaler familierom

Helsedirektoratet anbefaler bruk av familierom i retningslinjene sine.

Det foreslås at det legges til rette for opphold i familierom på sykehuset, slik at begge foreldrene kan være til stede så langt det er mulig

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (2014)

Avdelingsdirektør for sykehustjenester i Helsedirektoratet, Torunn Janbu, presiserer at det kan være mindre bruk av familierom ved de større fødeklinikkene i landet. Dette fordi de har flere risikofødsler og komplikasjoner med mor og barn som gjør at det ikke passer med familierom.

– Hva synes du om at nesten halvparten av fedre til barn som blir født ved Sørlandet sykehus Kristiansand må ut på gangen etter å ha vært sammen med mor og barn i kun kort tid?

– Det er helseforetakets ansvar å yte gode og forsvarlige helsetjenester. Jeg kan ikke gå inn på den enkelte situasjon som er beskrevet her. Men Helsedirektoratet legger i barselretningslinjen vekt på at barseltiden skal være forutsigbar og familievennlig. Det skal tas hensyn til familiens, morens og den nyfødtes behov, sier Torunn Janbu.

Torunn Janbu

Torunn Janbu, avdelingsdirektør for sykehustjenester i helsedirektoratet, sier de anbefaler familierom ut fra klinisk erfaring og brukernes ønsker.

Foto: Rebecca Ravneberg
Antonio Minafò