Farlige miljøgifter skal dekkes til

Pollen og Kittelsbukt i Arendal er sterkt forurenset. Nå starter oppryddingen.

Pollen, Arendal

Skadelige miljøgifter på havbunnen i Pollen og Kittelsbukt i Arendal, skal dekkes til.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Først ute er Kittelsbukt, der deler av sjøbunnen er sterkt forurenset av metaller som kobber og kvikksølv. I tillegg er det funnet miljøgifter som PCB, PAH og TBT.

– Det er påvist forurensning som ikke er bra for naturen og folks helse, sier Klima- og miljørådgiver i Arendal kommune, Ragnhild Hammer.

Ifølge henne er en opprydding helt nødvendig for at folk skal kunne ferdes trygt både til lands og til vanns.

Oppstart etter båtsesongen

Ragnhild Hammer

Klima- og miljørådgiver i Arendal kommune, Ragnhild Hammer.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen/NRK

Etter planen skal oppryddingen starte etter båtsesongen.

Først skal over 30.000 kvadratmeter av havbunnen ryddes for skrot. Deretter skal miljøgiftene dekkes til av fiberduk og sand.

– Det er viktig at disse stoffene ikke kommer opp til havets overflate og forurenser vannet. Dette er sedimenter som er så forurenset at de må dekkes til for å forhindre lekkasjer, sier Hammer.

Hun mener miljøgiftene stammer fra gammel aktivitet på land.

Pengestøtte fra staten

Havneområdene i Arendal er på en prioriteringsliste fra staten. Det gjør at kommunen får økonomisk støtte til å rydde opp.

Staten tar over halvparten av regningen på 6,2 millioner kroner.

Ifølge Hammer er det bred politisk enighet om at dette må gjøres.

Etter at oppryddingen i Kittelsbukt er fullført, står Pollen for tur.

Hammer sier det er en viktig jobb som skal gjøres.

– Dette er attraktive friluftsområder. Arendal er en båt-by. Det er veldig mange som ferdes til sjøs. Derfor er det viktig at de kystnære områdene er i så god stand som mulig, sier hun.

Når oppryddingen er ferdig skal båtene kunne ferdes og ankre opp som vanlig.