Fare for støyplager i mange boliger

Cirka 22 prosent av boligene som ligger langs riks- og fylkesveger i Vest-Agder om fem år, kan ha et innendørs støynivå som er høyere enn byggeforskriftene krever. Det viser fremskutte prognoser som Statens vegvesen har laget.